– Учениците от 12 клас са осигурени (здравна осигуровка) до 1-ви юли от годината на завършване. Между 1-ви юли и 1-ви октомври (зависи кога започва семестърът в университета),  тоест 3 месеца, кандидат-студентите трябва сами да заплащат здравната си осигуровка – по 16.80лв на месец = общо 50.40лв. Така че след 1-ви юли трябва да отидете до НАП – всеки район си има НАП-представителство, проверете кое е най-близкото до вас.

– Всеки университет изисква здравна осигуровка или документ, доказващ, че студентът е освободен от такава;

–  Можете да си направите застраховка в Австрия (струва мин. 55 евро), да си направите такава още в България или да използвате само Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК);

–  ЕЗОК се вади за 1-2 седмици в пощата, подробности тук;

–  Ако много бързате, докато си чакате картата, можете да си извадите временно удостоверение от НЗОК (офисът в София се намира много близо до бул. България), че имате непрекъснати здравноосигурителни права, и съответно такава карта – става за няколко работни дни, изпълнява функцията на картата и важи 2 месеца;

–  Тази карта важи като доказателство за здравни права в България и съотв. ЕС, тя ще ви трябва в почти всички Behörde-та.

Ако картата ви е изтекла (за вече учащи студенти):

–  Трябва да си извадите Studienbestätigung от университета, което удостоверява, че сте били и продължавате да сте студенти там; примерно във Виенския, самото удостоверение си отпечатвате сами през онлайн платформата и след това го носите в канцеларията за подпис и печат – иначе не се води официален документ;

–  Трябва да го преведете в България (чрез заклет преводач), като след това го занесете в НАП, отивате в офиса, към който се водите по адресна регистрация в София;

–  От НАП ще отчетат, че продължавате да се осигурявате от държавата, понеже сте студент, и ще ви издадат удостоверение за това;

–  Тази процедура извършвате всеки семестър, без да е отбелязано в регистрите на НАП, че имате непрекъснати здравноосигурителни права, не можете да си издадете ЕЗОК.

! И все пак е добре да проверявате преди посещение при лекар, дали той работи с ЕЗОК. Дори някои български лекари във Виена не приемат Европейската здравна карта и ви се налага да плащате допълнителни такси. Много от студентите в Австрия се осигуряват сами, за да не се налага да плащат и стотинка от високите такси на лекарите. Здравноосигурителните такси варират в различните каси между 45 – 55 евро на месец. Важно е обаче да се знае, че част от платените суми се възстановяват в края на годината, в зависимост от това, колко здравни услуги са използвани в периода. !

Вижте още: Кандидатстване в чужбина с фирма-посредник; Кандидатстване с DAF или DSD