Първото нещо, което правите, когато вече сте горди нови жители на съответния град, е да отидете до 3 дни след нанасянето и да се регистрирате в общината; ако е Виена, в съответния Magistrat в зависимост от квартала. Това е адресна регистрация, за която получавате документ, наречен Meldezettel. Заедно със студентската карта, това ви е най-важният документ – ще ви трябва да отваряне на банкова сметка, изкарване на карта за транспорта, карта за фитнес, купуване на картофи и пр.

Page-1
Кликни върху изображението за уголемен вариант.

След адресната регистрация имате 3 месеца да се явите в една друга служба (във Виена това е Magistrat 35) за подаване на заявка за Anmeldebescheinigung – функцията на този документ не е твърде ясна, освен че заявява определен граждански статус в Австрия, в случая редовен учащ. В общината на района, където се прави адресната регистрация, има листовки с информация за нужните документи за тази заявка, сред които е и доказателство за достатъчни материални средства- обикновено декларация от родителите, в която потвърждават, че ви издържат, докато учите в Австрия. И да, това наистина го изискват.

Page-1
Кликни върху изображението за уголемен вариант.

Знаем, че това наистина звучи досадно и ненужно, но без този документ не можете да подадете никакви документи в Бюрото по труда; както и ако някога имате претенции за австрийско гражданство, този документ ще бъде основата на исканията – той доказва, че вие живеете тук и учите, работите, седите и гледате телевизия и още каквото ви хрумне, но че го правите легално в Австрия.

Anmeldebescheinigung-ът се издава още в същия ден, в който си подадете документите за него.

0 Replies to “За новодошлите”

Leave a Reply