Трети семестър фармация в Хайделберг

След като човек успешно е завършил първата година и е правил стаж през лятото, идва време за следващия семестър. Третият семестър започва с едноседмична практика по морфология на фармацевтичните растения. По време на практиката се разпознават различните части на определени растения, смесени помежду си. След тази първа седмица започват лекциите.

Continue Reading