Задачите, правата и задълженията на студентите, които работят в университета

В университета съществуват различни възможности за студентите едновременно да изкарват пари и да разберат повече за университетските дейности. Всеки, който е записан във висше учебно заведение или се занимава с изследователска дейност и има желание да бъде студентски сътрудник, има тази възможност. Студентските сътрудници допринасят за научните постижения в изследователската дейност и в обучението и също така могат да се занимават с административните дейности. Предпоставка за това е да си записан в някое немско висше учебно заведение.work-in-Denmark

Разликата между студентски и научен помощник/сътрудник

На пръв поглед разликата е ясна, но за университетите тя е от значение. Освен това можеш да си намериш работа и като студентски работник. Continue Reading