Стефани Кралева, стоматология във Фрайбург

15037260_1406894136001559_4389156568674900400_nКазвам се Стефани и уча дентална медицина 5 семестър в университета във Фрайбург, Германия.

За университета

Разочарованието ми от прехваления фрайбургски университет започна още с първата лекция по химия в първи семестър, която се водеше от професор, който говореше толкова бързо и хаотично, че дори немците не разбираха лекциите му, залата бързо се изпразни, а малцина от нас успяха да вникнат в дълбоките дебри на химичната наука. Някои от колегите ми дори имаха нужда от допълнителна помощ, за да си вземат нелеките изпити.

Continue Reading

Как се оценява тестът по медицина в Германия (TMS)?

Когато получавате резултатите си, ще видите една таблица с няколко колонки:

26.6.2016 г. 10-34-52 ч.Punktzahl (Rohwert)

Това e Вашият брой точки, който сте получили при вярно решена задача. При няколко от модулите има четири т.нар. Einstreuaufgaben, които действително не се броят при оценяването, но човек не знае кои са те. Така дори да сте решили дадената задача правилно, тя не се брои към точките, които получавате. Важно е да се отбележи също, че Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten е единственият модул, при който се отнемат точки, ако имате грешки. Continue Reading

Запознайте се с менторите: Фармация; Стоматология; Микробиология и генетика

Богомил Георгиев – Фармация в Хайделберг     

Първите четири семестъра фармация в университета в Хайделберг представляват Grundstudium (основно следване). През този период се изучават сравнително подробно природните науки – химия, биология, математика и физика. Следващите две години от следването се наричат Hauptstudium (главно следване). По време на тази част от следването акцентът пада върху предмети, които са по-тясно специализирани от изучаваните през първите две години. При Hauptstudium-а, както при Grundstudium-а, трябва да бъдат положени осем седмици труд. Последната година от следването е изцяло практическа. Самият университет за трета поредна година е в топ 3 на университетите в бундесрепубликата.bogomil Continue Reading

Андрей Грозданов, стоматология във Фрайбург

asФакултетът по стоматология във Фрайбург си е изградил репутация на един от най-добрите в Германия и по мое мнение – напълно заслужено. Кандидатства се централизирано през hochschulstart.de. Университетът няма претенции да го пишете на първо място при подреждане на желанията, но балът е сравнително висок – долна граница 1,5- 1,6. След като разберете, че сте приети, имате около седмица и нещо – две да се запишете. Най-добре да дойдете на място. Така ще имате и много по-голям шанс за общежитие, понеже само по интернет и по телефона няма никакъв шанс да получите.

Следването  продължава 11 семестъра, последният от които е само държавни изпити (Staatsexamen). Предклиничната част е 5 семестъра – с един повече от на хуманната медицина, заради практическите курсове TPK, Phantom 1 и Phantom 2 (за тях по-нататък). Continue Reading

Виктория Рачева, Стоматология в Charite Berlin

Кандидатстване

Кандидатстването става чрез Hochschulstart. Подреждате университетите по предпочитания (като в 7-ми клас). Като документи са ви необходии преведена и легализирана диплома, по възможност акдемична справка за целите ви 11-ти и 12-ти клас и формуляр от Hochschulstart.

Една от сградите на Шарите в Берлин

Записване

Единственият проблем при записването са кратките срокове и издаването  на Мeldebescheinigung, за които принципно има възможност да не ви кажат. Всичко останало е описано в писмото от университета (освобождаване от здравно осигуряване – чрез НЗОК у нас, сертификат за език, оригинална диплома или заверено копие и т.н.). Continue Reading