Информационен справочник за българите в Бавария 2015

Представяме ви “Информационен справочник за българите в Бавария” (Informationsbroschuere fuer Bulgaren in Bayern 2015*), съставен от г-жа Нина Каменова. Изданието е предназначено за българската общност в Бавария. Той съдържа пътеводител за новопристигнали българи, указания и подробна информация относно процедурите при търсене на работа и жилище, отговори на въпроси, свързани с немското образование, здравно и социално осигуряване, финансови въпроси и въпроси, касаещи семейството. Представени са и български организации, училища, църкви, фолклорни танцови групи, както и служби, в които се предлагат консултации на български език за имигранти в Бавария. Последната част от справочника е фирмен каталог, в който може да се намери българска фирма или специалист в почти всяка област.

Continue Reading

Информационен справочник за българите в Бавария

Представяме ви „Информационен справочник за българите в Бавария“ (Informationsbroschuere fuer Bulgaren in Bayern 2014*), съставен от г-жа Нина Каменова. Изданието е предназначено за българската общност в Бавария. Той съдържа пътеводител за новопристигнали българи, указания и подробна информация относно процедурите при търсене на работа и жилище, отговори на въпроси, свързани с немското образование, здравно и социално осигуряване, финансови въпроси и въпроси, касаещи семейството. Представени са и български организации, училища, църкви, фолклорни танцови групи, както и служби, в които се предлагат консултации на български език за имигранти в Бавария. Последната част от справочника е фирмен каталог, в който може да се намери българска фирма или специалист в почти всяка област. Continue Reading