За първокурсниците и рефератите

Първото изнасяне на реферат в университета стряска много студенти. Но с правилната подготовка той се случва, както трябва – „под мишница“ с това ръководство за стресирани студенти.

Все повече наближава денят на семинарното упражнение, моментът за изнасяне на реферата. И все повече нараства страхът от неизбежното излагане. И когато вече се стигне до него, на някои ръцете плуват в пот, на втори им пресеква гласът, трети пък се изчервяват до корена на косите си. Мнозина просто препускат през текста с неистово желание всичко да свърши, колкото се може по-скоро.

presentation

Continue Reading