Разлики между предметите в BWL и VWL

  VWL BWL
Mikroökonomie (Vertiefung) Да Не
Makroökonomie (Vertiefung) Да Не
Marketing (Vertiefung) Не Да
Management (Vertiefung) Не Да
Jura Не Да
Accounting Не Да
Produktion, Supply-Management Не Да
Ökonometrie (Vertiefeung) Да Не
Public Policy, Environmental Economics, Competition Economics, Auction Desing, Market Design, Behavioral Economics Да Не
Finance (Vertiefung), Human Resources Не Да
Regierung, Administration Да Не
Bankenwesen Да Да
Analysator (Märkte) Да Не
Analysator (Unternehmen) Не Да
Marketing, HR Не Да
Unternehmensberatung (Consulting) Да Да

Разлики между техническа, икономическа и обща информатика

“Информатика от общ характер предоставя възможност за по-късно профилиране в желаната от студента посока. Първоначално се изучават фундаменталните математически и теоретични модули, необходими в по-късен етап от следването. В последствие студентът може да профилира в едно от многото мисловни подразделения на информатиката – например в посока техническа информатика (описана подробно по-долу), алгоритми и теоретична информатика, или защо не в посока мениджмънт и27098_9675_1298878542 управление на Ай-Ти проекти (т.нар. Projektmanagement). В едно следване на обща информатика се изисква и полагането на един или повече допълнителни предмета, т.нар. Nebenfach, които могат да бъдат и икономика, право, психология и други. Информатика с положени модули към Nebenfach може би се приближава донякъде до икономическата информатика, но в никакъв случай не покрива мащабите на изученото там.“ Continue Reading