DSH курса на Goethe Universität

Долунаписаното се отнася до хора, които имат желание да отидат да учат в Германия, въпреки че не са успяли да изкарат заветното 4х4 на TestDaF или някой друг сертификат, с който може да се кандидатства в немските университети, или пък искат да изкарат така нужния  сертификат директно в Германия!

(Ще разкажа конкретно как се случват нещата в DSH курса на Goethe Universität!)nbj

Continue Reading