Задавай собствени въпроси по време на интервю за работа

Покажи интерес и внимание и впечатли бъдещия си работодател в края на интервюто с помощта на съветите в тази статия.

5069-0-QuestПовечето кандидати се подгтовят наистина интензивно за многото възможни запитвания, които могат да имат бъдещите им работодатели към тях, но забравят напълно самите те да подготвят няколко въпроса. Питането за въпроси от страна на кандидатите за работа ги посреща неподготвени. Да мислиш, че липсата на въпроси от твоя страна оставя особено добро впечатление, е погрешен извод. Чрез целенасочени запитвания можеш да подчертаеш интересите си и още веднъж ясно да покажеш, че ще се отнесеш сериозно към дадената позиция, в случай, че я получиш. За това и трябва още преди интервюто да си помислиш за няколко въпроса, които оставят точно това впечатление, а не въпроси относно заплатата, почивните дни или коледните премии. Кой, какво, кога и как трябва да пита, зависи от предприятието, желаната позиция и обсъжданото място на кандидата и изисква голяма доза чувство за такт, за да не бъде развалено доброто впечатление само с един единствен грешен въпрос.

Continue Reading