Пенсионно и социално осигуряване по време на следването

Кои правила на пенсионното и социално осигуряване се прилагат по отношение на студентите по време на следването им и след това? Отговор на този въпрос, както и на въпроса, какво още трябва да знаеш за пенсионното осигуряване, можеш да намериш в тази статия.Student-insurance

От А до Я – следване, работа и задължително социално осигуряване

Редовни студенти, които работят по време на следването и чиято работна седмица възлиза на не повече от 20 часа, са освободени от задължението да плащат здравни осигуровки, осигуровки за дълготрайни грижи и осигуровки за безработица. Размерът на получаваното от тях възнаграждение е без значение. По друг начин стои въпросът с пенсионното осигуряване. От 01.10.1996 г. е въведен принципът на задължителното пенсионно осигуряване и той се прилага винаги с изключение на случаите, когато лицето е маргинално заето (т.е. в случаите когато възнаграждението възлиза на не повече от 450 евро на месец). Continue Reading