Как да реагирам, когато получа отказ?

Някои кандидати изобщо не отварят големите, кафяви пликове, които получават по пощата, тъй като обикновено в тях намират единствено отрицателен отговор и документите, с които са кандидатствали.

Schritt6_630_300 Continue Reading