Запознайте се с менторите: Фармация; Стоматология; Микробиология и генетика

Богомил Георгиев – Фармация в Хайделберг     

Първите четири семестъра фармация в университета в Хайделберг представляват Grundstudium (основно следване). През този период се изучават сравнително подробно природните науки – химия, биология, математика и физика. Следващите две години от следването се наричат Hauptstudium (главно следване). По време на тази част от следването акцентът пада върху предмети, които са по-тясно специализирани от изучаваните през първите две години. При Hauptstudium-а, както при Grundstudium-а, трябва да бъдат положени осем седмици труд. Последната година от следването е изцяло практическа. Самият университет за трета поредна година е в топ 3 на университетите в бундесрепубликата.bogomil Continue Reading