Работа за 850 Евро/ Мидиджоб

d78d332c0eЧовек, който със своята студентска работа печели повече от 450 евро на месец, не е автоматично длъжен да плаща социални осигуровки в пълния им размер. Причината затова е така наречената Мидиработа (Midijob), която гарантира на работниците намалени вноски по техните здравна осигуровка, пенсионна застраховка и застраховка за безработни. За преимуществата на това искаме да те информираме с тази статия. Continue Reading