Университети в Берлин със специалност информатика

Нека споделя първо конкретно моите преживявания и впечатления от следването ми по специалност Информатика към Свободния университет в Берлин (FU Berlin). В Берлин има три университета предлагащи специалността – FU (Freie Universität),

photo_verybig_997628
Берлин предлага няколко възможности за следване на информатика

TU (Technische Universität) и HU (Humboldt). Преди да съпоставя положителните и отрицателните качества на специалността към тези три университета трябва да подчертая, че целта ми не е да избера „победител”, защото всеки университет си има  аудитория, за която начинът на преподаване е подходящ и оптимален. Continue Reading

Разлики между техническа, икономическа и обща информатика

“Информатика от общ характер предоставя възможност за по-късно профилиране в желаната от студента посока. Първоначално се изучават фундаменталните математически и теоретични модули, необходими в по-късен етап от следването. В последствие студентът може да профилира в едно от многото мисловни подразделения на информатиката – например в посока техническа информатика (описана подробно по-долу), алгоритми и теоретична информатика, или защо не в посока мениджмънт и27098_9675_1298878542 управление на Ай-Ти проекти (т.нар. Projektmanagement). В едно следване на обща информатика се изисква и полагането на един или повече допълнителни предмета, т.нар. Nebenfach, които могат да бъдат и икономика, право, психология и други. Информатика с положени модули към Nebenfach може би се приближава донякъде до икономическата информатика, но в никакъв случай не покрива мащабите на изученото там.“ Continue Reading