Изчакващ семестър (Wartesemester) – чрез търпение към място в университет

Ако искате да следвате особено популярна специалност като напр. медицина или психология, то със сигурност принадлежите към дълбоко огорчените, които страдат от твърде високите изисквания за прием в университет.

Тъй като, от една страна, завършващите не трябва вече да извършват военна служба или обществено полезен труд, а, от друга страна, в много от федералните провинции дванадесетокласниците и тринадесетокласниците се явяват на матура, в университетите към момента кандидатстват толкова много млади хора както никога досега.

Най-популярните специалности са най-силно засегнати: по думите на образователен консултант студентите трябва да имат средна оценка 1,0 (равняваща се на българската 6), за да бъдат приети специалност медицина в университета в Мюнстер.Studium_Maedchen_vorm_Wecker-1-1324172_1 Continue Reading