10 неща, които да направиш по време на следването си

Следването в университета е един от върховите моменти в твоя живот.

След него никога вече няма да бъдеш толкова млад и няма да имаш отново такова благодатно време, през което да гребеш с шепи от всичките възможности, които ти предлага животът.

1Да, точно свобода! Забрави всичките там предразсъдъци, че Поколението “Y” било лениво и немотивирано и че му липсвала отдаденост. Всички ние мечтаем за „повече“, но на тази възраст сме постигнали само част от желаното. Ето защо и твоето следване не трябва да се превръща в отрязък от време на погребани блянове, в което се вглъбяваш в по-дребни амбиции. Точно обратното – дай пълна газ, за да достигнеш до най-високите точки в твоя живот, отбелязвайки успехи и устремен към щастие. Continue Reading