Япония за лекари

Реших да споделя един много ценен опит с бъдещите български лекари в Германия. Тази година имах възможността да прекарам два месеца в университетската клиника “Ехиме” в Туун, Япония.

Всичко започна с това, че имам един колега, който самият е японец и има добри връзки в страната на изгряващото слънце. Решаващият момент за мен обаче е, че работя по научноизследователска проекти в неговата работна група. Съответно той търсеше човек, който има интерес да работи по проект в Туун и смея да твърдя, че бях много подходящ. Не на последно място, защото владея английски по-добре от повечето колеги. Това е предимството на българските лекари пред немските, ние говорим английски доста по-добре от немците.Capture Continue Reading

Докторантура в областта на медицината

images6R7W46D3Медицинската докторантура е научноизследователски труд, който се пише и защитава пред комисия с цел продобиване на академичната титла Dr. med. Както много от вас знаят, немските лекари не получават титлата “Д-р” автоматично след завършването на следване, както е обичайно в България. Същевременно придобиването на тази титла се смята за важна крачка в кариерата на всеки немски лекар, като неофициално е признание за неговата квалификация и в очите на пациентите. Една такава докторантура обаче отнема години работа и много често налага прекъсване на следването от 6 месеца до една година. Бих искал обаче да уточня, че тази титла по никакъв начин не показва реалната квалификация и знания на един лекар в областта на неговата тясна специалност. Така например даден колега може да е написал докторантура на тема медицинска история, а реално да работи като гинеколог.

Continue Reading