Успешно следване в Германия (част 2)

Статията е продължение, първата част можеш да прочетеш тук.

Четвърто: контакти!photo_unseen_connections

Деца, навсякъде по света нещата се получават чрез контакти и връзки, напук на странното ни мнение в България, че това е нещо лошо. Контактите и връзките са най-важното след информацията, защото само и единствено така ще се сдобиеш с работа по време и след щудиума. Дали следваш нещо обширно като икономика или нещо тясно специализирано като японистика, винаги имаш шансове да завържеш контакти с работещи хора. В университета редовно се провеждат Firmenvorträge, където различни фирми представят дейността си, разказват за интерсни практики при тях, после има get-together, където е по-важно да заговориш правилните хора, отколкото да си пълниш чинията с безплатната храна. Continue Reading