Божана Сотирова, Архитектура в Мюнхен

В 12-ти клас, на подготвителните курсове по математика за кандидатстване в УАСГ, разговарях с едно момче, което също искаше да кандидатства архитектура. Тогава той ми обясняваше, че за него архитектурата е най-висшата форма на философия. А пък на мен изказването му ми се стори със завидна доза превъзнесеност.

Архитектурата като изкуство и най-висша форма на философия

Continue Reading