Бакалавър – ами сега?

572676
След завършването: на къде?

Още едно следване, търсене на работа или пък първо на разходка в чужбина? След завършено следване се отварят много възможности. Какви са те и какво трябва да се има предвид? Със степените бакалавър, магистър и трудовия си опит всеки сам може да сътвори биографията си. Вариантите са много.

В момента има около 70% абсолвенти от университети и около 30% абсолвенти от висши училища по приложни науки (Fachhochschule). И те имат избор между магистратура, която е близка по съдържание до бакалавъра им, или магистратура в съвсем нова насока. Continue Reading