Архитектура в ТУ Берлин

TUBАрхитектурата е една от най-популярните и атрактивни за кандидат-студентите специалности. Именно затова съществува голям интерес към специалността, предлагана в Техническия университет в Берлин. На едни от най-често задаваните въпроси за следването ни отговориха Илина Благоева, Михаела Антонова и Стефана Дилова – студентки по архитектура в ТУ Берлин. Continue Reading

Запознайте се с менторите: Машиностроене, Архитектура и Индустриално инженерство

Християн Николов – Машиностроене – Мюнхен

При машиностроенето първите две години се учат основните науки : Математика, Физика, Механика, 11076189_931829780201876_1787415052_nИнформатика, Електротехника, Чертане, върху което в 3. и 4.семестър надгражда Машинни елементи. Още от основните науки са Наука за материалите, Термодинамика, Механика на флуидите, Транспорт на топлината. Предметите, които дават облик на машиностроенето, са Математиката, защото заедно с Английския са езиците, на които разговарят инженерите. Използва се в абсолютно всички други науки. На второ място : Механика, с която се изчислява натоварването върху частите на машината и съответно те се проектират така, че да са достатъчно издържливи. Последното е изчислителната част в предмета Машинни елементи, в която се започва планирането на всяка машина. Continue Reading

Божана Сотирова, Архитектура в Мюнхен

В 12-ти клас, на подготвителните курсове по математика за кандидатстване в УАСГ, разговарях с едно момче, което също искаше да кандидатства архитектура. Тогава той ми обясняваше, че за него архитектурата е най-висшата форма на философия. А пък на мен изказването му ми се стори със завидна доза превъзнесеност.

Архитектурата като изкуство и най-висша форма на философия

Continue Reading

Архитектура, Щутгарт

За мен архитектурата е не само специалност, която човек избира да следва, защото обича да рисува и е добър по математика. Рисуването служи за представяне на идеите, а математиката се използва в точните изчисления на конструкциите. Архитектурата е много по-сложна наука, в основата на която стои планирането на пространството. Проектирането на една сграда например не се ограничава само в изготвяне на чертежи и евентуалното й построяване. Много по-важно е намирането на подходящ концепт, създаването на търсена атмосфера, целият мисловен процес как една сграда трябва да функционира и какво послание оставя.

През зимата и в Щутгарт има коледни пазари

От един архитект се изисква не само намирането на подходяща форма за дадената “задача”, но и социални и комуникативни компетентности. От една страна работата в екип е основополагаща в тази сфера, от друга се изисква социална адекватност, запознатост с действителността, текущите проблеми в общественото и политическо пространство, търсене на решения чрез промяна в пространствената структура. Архитектът не стои сам пред компютъра, създаващ изкуство, което другите не разбират, той работи с хора, създава пространство за хората. Continue Reading