Докторантура в областта на медицината

images6R7W46D3Медицинската докторантура е научноизследователски труд, който се пише и защитава пред комисия с цел продобиване на академичната титла Dr. med. Както много от вас знаят, немските лекари не получават титлата “Д-р” автоматично след завършването на следване, както е обичайно в България. Същевременно придобиването на тази титла се смята за важна крачка в кариерата на всеки немски лекар, като неофициално е признание за неговата квалификация и в очите на пациентите. Една такава докторантура обаче отнема години работа и много често налага прекъсване на следването от 6 месеца до една година. Бих искал обаче да уточня, че тази титла по никакъв начин не показва реалната квалификация и знания на един лекар в областта на неговата тясна специалност. Така например даден колега може да е написал докторантура на тема медицинска история, а реално да работи като гинеколог.

Continue Reading