Александра Илинска, BWL в TU München

TUM-BWL (Technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre) в превод означава „Бизнес администрация с насоченост към технологии и мениджмънт”. В основи прилича на Wirtschaftsingenieurwesen, но е ориентирана повече към бизнес администрацията (70%), отколкото към инженерните науки (30%). Специалността е особено подходяща за хора, желаещи да допълнят мениджърските умения със солидни инженерни познания, най-вече изявяващи задълбочен интерес към техниката и природните науки. Цялата програма може да бъде завършена за шест семестъра (три години) и е отчасти на немски, отчасти на английски. Отскоро е възможно обучение изцяло на английски, но само при определени избираеми предмети.

Neues Rathaus Glockenspiel, Frauenkirche Bavaria

Какви са особеностите при кандидатстване за тази специалност/университет, има ли такива?

В ТУМ се кандидатства между 01.04. и 15.07. всяка година, като тази програма може да бъде започната само през зимния семестър (от октомври до март). Кандидатстващите с чуждестранна диплома (например българска) трябва да изпратят документите си на uni-assist, да се регистрират в онлайн портала на университета (TUM Online) и да изпратят документите си по пощата. Те биват повикани на задължително интервю. Кандидатстващите с немска диплома се регистрират само в TUM Online и също трябва да изпратят документите си по пощата. Дали интервюто е задължително за тях, зависи от оценките им в гимназията:
Folie1

Датите за интервю обикновено са три (през юли, август и септември), като кандидатът може да посочи преференция във формуляра за кандидатстване. Интервюто е в групи по петима, продължава около час, а целта е да се създаде дискусия по актуални теми от икономическия и бизнес свят. Всеки кандидат трябва да се представи и да изрази мотивацията си – защо е избрал ТУМ и защо точно тази специалност. Резултатите от интервюто биват публикувани в онлайн портала обикновено още на същия ден.

Кои са основните предмети и дисциплини, които се изучават?

Специалността се състои от четири основни модула, техническа специализация, бизнес специализация, проектна работа и бакалавърска работа. Четирите основни модула са: математика, икономика, мениджмънт и право, като всеки от тях обхваща по няколко предмета. Всеки студент трябва да  избере една техническа специализация във втори семестър от: химия, машиностроене, електротехника и информатика. Бизнес специализацията се състои от избираеми предмети и всеки студент може да се запише на тези, които му допадат. Проектната работа е в четвърти или пети семестър, обхваща най-често практика във фирма, писане на научна работа и презентация. Задължително е да бъде извършена в група от минимум двама. Бакалавърската работа се пише самостоятелно за три месеца в шести семестър. Задължителен е и модулът за чуждестранен опит и комуникация. Възможно е да бъде признат доброволен езиков курс към университета (1/2 от модула), а за другата половина – практика или семестър в чужбина. Чуждестранните студенти получават възможността да  напишат есе за опита си в Германия по време на първия семестър и не се налага да прекарват семестър в друга държава.

Кои са най-често срещаните начини за изпитване?635789907572142925-38831165_studying

Най-често срещаният начин на изпитване са писмените изпити в края на всеки семестър – тестове или задачи според предмета. Предлагат се и семинари/практики по някои от бизнес и техническите специализации, които биват оценявани спрямо презентация или устно изпитване. Това обаче е рядкост.

Теоретична или практическа насоченост има специалността?

Целта на специалността е да комбинира теорията с практиката – докато предметите по бизнес администрация са по-скоро теоретични, инженерната специализация включва различни видове лабораторни практики и семинари. Освен това почти всеки преподавател се стреми към това да подкрепя теорията с примери от реалния бизнес, както и да кани успели мениджъри за гости в лекциите си.

Какви са възможностите за реализация след завършване?

Възможностите за реализация са разнообразни, тъй като завършилият студент може да се развива както и като мениджър, така и като инженерен специалист. Предимството на TUM-BWL пред чистата бизнес администрация е, че студентите имат и технически познания, и разбират от дейността на съответната фирма, в която кандидатстват за работа.

tum_campus

Какво ти харесва и какво не в университета?

В университета/специалността ми харесва най-вече възможността да подреждаш сам програмата си и до определена степен да избираш предметите, от които се интересуваш. Доста практично е и, че всички материали се качват онлайн, включително и видео записи от лекциите. Така студентите, които работят, могат да организират времето си много по-лесно. Освен това ТУМ е много интернационален и социален университет – организират се студентски фестивали и други събития, има дори студентско кино. Магистърската програма след завършването на бакалавър определено е предимство, тъй като надгражда знанията и пасва точно на студентите от TUM-BWL. Не бих казала, че има нещо, което не ми харесва.

Защо избра точно този университет?

Университетът избрах именно заради специалността, която отговаря на интересите ми, и, разбира се, заради красивия град Мюнхен!

Munich

Leave a Reply