Богомил Георгиев, 5 семестър фармация в Хайделберг

pharmacyTECHNICIAN

И така, Grundstudium-ът (основнотото следване) е успешно завършен. Предстои първият семестър от Hauptstudium-а – пети семестър. По традиция в Хайделберг зимните семестри по специалността „фармация“ са по-тежки и този не прави изключение. За голяма радост обаче през този семестър започна така наречената „истинска фармация“. През първите четири семестъра се учат повече общи предмети, при които се застъпват всички природонаучни науки.

От пети семестър нататък се започва с ученето на различните групи лекарства, тяхното действие, усвояване в тялото и т.н. Важна разлика спрямо семестрите досега е фактът, че човек не получава конкретни оценки, а само статус „издържал изпита“ или „скъсан‘‘. Това се дължи на това, че оценките в дипломата за успешно завършена втора част на следването фармация се образуват от държавните изпити след края на осми семестър.

Пети семестър започва с лекции по имунология, на които не се държи изпит. Имунология се учи с цел по-лесно разбиране на предстоящия материал.

По време на семестъра трябва да бъдат взети общо шест изпита. Един към единствената практиката и останалите пет по различни предмети. Практиката през този семестър е по биохимия и продължава около четири седмици (от средата на ноември до средата на декември). По време на нея се изучават различни аналитични и приложни техники от областта на генетиката като анализиране на нуклеинови киселини, синтетизиране на вектори, клониране на вектори, генотипизиране, секвенциране и т.н. Също така се произвеждат протеини с помощта на микроорганизми, които също биват анализирани.

Изпитът към практиката е първият за семестъра (началото на януари) и включва въпроси към протичането на отделните опити, които се правят плюс въпроси към някои теоритични знания.

Лекциите продължават до средата на февруари, но вторият изпит е преди това – началото на февруари. Изпитният предмет се състои от две части – фармацевтична епидемиология и фармацевтична икономика. По тези предмети в общи линии се учат различните статистически способи нужни за провеждането на клинични изследвания, както и структурното управление на здравните институции.

Най-трудният изпитът през този семестър определено е по фармацевтична химия. По него се изучават различните лекарствени групи, химичната им структура заедно с определено физиологично действие в организма. Изисква научаването буквално наизуст на стотици формули, както и разбирането на тяхното действие в човешкото тяло. От началото на следването това със сигурност е най-трудният изпит, но лично за мен и най-интересният.

Следващият изпит е по патофизиология. След като през четвърти се изучава физиология – нормалното функциониране на човешкото тяло на биохимично ниво, сега се изучават различните болестни състояния и механизмите на нарушаване на това нормално функциониране. Изпитът не е за подценяване, защото също е доста обширен и разнороден.

Може би най-лекият изпит от пети семестър фармация в Хайделберг е по биохимия. Тъй като предметът е изучаван през първи семестър, сега основите биват главно задълбочени и затвърдени.


Последният изпит е началото на март и обхваща материала от предмета фармацевтична биология. При този предмет отново се споменават различните патофизиологични състояния, но акцентът пада върху тяхното третиране с фитофармацевтични продукти (продукти, получени от растения). По този начин се надграждат знанията, придобити във втори и трети семестър, свързани с писането на протоколи за различните растения, които намират приложение във фармацията.

В заключение мога да кажа, че пети семестър е доста тежък, визирайки главно изпита по фармацевтична химия, но ако човек е успял да стигне до тук, със сигурност успешното завършване не е невъзможно.

 

 

 

Leave a Reply