Богомил Георгиев, 4 семестър фармация в Хайделберг

Medico_dermatologo_boticas_qfЧетвъртият семестър на следването фармация в Хайделберг е белязан от две сравнително дълги и тежки лабораторни практики. Практиката по инструментален анализ е в началото на семестъра и продължава четири седмици. На практика се прилагат знанията от трети семестър, като се борави с аналитични методи като хроматография, оптичен анализ, спектроскопичен анализ, електроанализ и т.н. Изпитът към тази практика не е лек, защото е един вид разширения на изпита по инструментален анализ от трети семестър.

Практиката по фармацевтична технология е първата изцяло фармацевтична практика от началото на следването. В продължение на около 4-5 седмици в лабораторията се учи как се правят различни лекарствени форми като разтвори, суспенсии, емулсии, капсули, таблетки, свещички, глобули, мехлеми, кремове и др. Практиката завършва с устно препитване в групи по двама.

Общо през семестъра се изучават пет предмета. За два от тях – наука на храненето и токсикология не се държи изпит. По токсикология трябва да се подготви доклад и да се направи презентация, която да бъде представена в рамките на около 40 минути пред колегите.

Трите изпитни предмета са физиология, анатомия и стереохимия. По физиология се учат биохимичните процеси, които протичат при нормалното функциониране на човешкото тяло. Материалът е обемен, но и много интересен.

Най-голямото изпитание за семестъра без съмнение е изпитът по стереохимия. Като цяло това е продължение на изучаваното по органична химия във втори и трети семестър, като се набляга на пространствения строеж на молекулите и химичните съединения, както и на техния химичен синтез.

Последният изпит е по анатомия на човешкото тяло. Във фармацията предметът не се учи толкова задълбочено, колкото във медицината и по-скоро цели изграждане на обща, но цялостна представа на строежа на човешкото тяло.

С изключение на двете тежки практики (особено тази по фармацевтична технология), семестърът не е толкова труден за изкарване в сравнение с някои други.

Leave a Reply