Какво трябва да знаем за работата по време на следването

Две трети от всички студенти в Германия трябва да изкарват пари докато следват. Дали като келнер или работник в call center, дали работа за няколко часа на ден или работа за няколко месеца: предлагането на работни места за студенти е голямо.

Мога ли като студент просто слепешката да се втурна в търсенето на работа? За какво трябва да помисля предварително?

Който реши да работи, трябва да прецени кой вид занимание най-много му пасва. Дали човек е интровертен, или екстровертен? Дали се забавлява, докато работи с клиентите? Дали човек иска разнообразни дейности, или предпочита рутината? Какво работно време предпочита? Освен това човек трябва да си състави семестриалния план и да прецени колко време отнемат семинарите, колко време му трябва за учене и подготовка за изпитите, и в крайна сметка колко време остава за работа.

"Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen."
“Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.”

Не трябва да са повече от 20 часа седмично – но трябва ли да са 20 часа изобщо? Това зависи от това, колко пари искаш да изкарваш.

През 2013 имаше някои промени в тази област – кои от тях ме засягат като студент?

Най-важни за студентите със сигурност са промените от 01.01.2013, които се отнасят за Minijobs. При Minijob, наречен също така минимална служба/заетост, границата на заплата бе вдигната от 400 на 450 евро. Това означава, че човек може да изкарва, при този вид дейност, 450 евро на месец, преди да започне да плаща вноските за социалните осигуровки. Тези правила важат само за тези договори, които са сключени след 01.01.

Въпреки това човек трябва да внимава при новите договори, защото законодателят е въвел задължителни вноски за пенсия при Minijobs. Всеки, който не иска да се освободи от тези вноски, трябва да плаща съответните суми. Който получава 450 евро на месец, трябва да внесе  17,55 евро в своя пенсионен фонд. Всеки студент сам трябва да реши дали иска да внася тази сума.

Minijob, краткосрочна работа, студентски сътрудник… Може ли да се каже кой вид работа е най-подходящ за студентите?

Студентите са много различни. Тези, които искат да работят във висшето учебно заведение или в тяхната област в науката, трябва да се стремят към работа като сътрудник. При някои позиции като помощник можеш да събереш много опит. Същото важи и за работата в предприятията, които работят с факултета. Дори когато работиш само за малко, имаш възможността да придобиеш поглед върху конкретните дейности в бранша. Някои студенти предпочитат да превключат на друга вълна и си търсят работа, която няма нищо общо със следването. Често обаче не можеш да си подбереш работното място, а по-скоро имаш късмет при кандидатстването. Така много студенти работят на каси, в сектора на услугите или като promoter. Важно е студентите да знаят, че не трябва да работят повече от 20 часа на седмица и трябва да изкарват в границата до 8130 евро на година, включително 1000 евро, който ти биват върнати.

При кой вид работа трябва най-много да внимавам като студент?

Най-сложно е със сигурност, когато като студент решиш да станеш самостоятелен. Това не означава да основеш собствена фирма, но и като малко търговско предприятие или когато работиш на свободна практика трябва да взимаш много неща под внимание. Най-важното е, че човек сам трябва да се осигурява. Здравната каса може да те посъветва, дали можеш с плануваната дейност да останеш застрахован семейно. Също така трябва да внасяш и вноските в пенсионния фонд. За това задължително трябва да се посъветваш със специалист. Висшите учебни заведения и потребителските централи предлагат тази услуга.


Work_life_balance_rat_raceДневната работа на хората, които работят за себе си, се отличава значително от тази на работниците: трябва да си намерят работодател, да договорят хонорара си, да извършат  услугата, да направят всички сметки и да водят счетоводство. Разрешително за упражнение на занаят ти трябва само при дългосрочни поръчки. Също така и наемниците няма нужда винаги да имат това разрешително – например когато обучават или консултират (частни уроци). Трябва обаче винаги да плащаш данък върху оборота. Това означава, че трябва да начисляваш правилния процент (7 или 19%) на всички сметки и на края на годината трябва да занесеш данъка заедно с данъчното пояснение във финансовата служба. И тук важи: Който изкарва повече от 8130 евро на година, трябва да плаща данък върху прихода.

За какво трябва да внимавам, когато искам да комбинирам повече работни дейности?

Който не изкарва повече от 450 евро на месец, не трябва да се притеснява за социалните осигуровки. Също така тези, които изкарват краткосрочно повече ( но следващия месец по-малко) или за кратко време работят на две места (по-малко от 50 дни в годината) не трябва да се притесняват от удръжки за социалните осигуровки, защото може да си ги получат в края на годината. Този, който има работа, в която е социално осигурен, (над 450 евро) и има Minijob – и двата прихода се включват в сметката. В такъв случай двамата работодатели трябва да знаят за това, за да може всичко да протече безпроблемно в края на годината.

Мога ли като студент да изкарвам прекалено много пари?

Тези, които изкарват повече от 450 евро на месец или повече от 8130 евро годишно, трябва да платят данъчни удръжки и социално-осигурителни вноски. Данъчните удръжки не са на първо време толкова важни, тъй като растат процентуално (до 850 евро растат линеарно). Социалните осигуровки могат обаче да смалят нетото доста. Този, който изкарва например 530 евро бруто, в края на месец има точно толкова колкото този, който има работа за 450 евро на месец. Допълнителните приходи отиват директно за социални осигуровки. Geld, Muenzen, Fotolia 4zu3

Трябва ли като студент да настоявам за договор?

Всеки студент трябва да има договор. Има толкова много неща, които трябва да са регулирани писмено: Какво се случва ако съм болен? Колко дни имам почивка? Дали имам право на защита от уволнение? И изрично: плащат ли ми се допълнителните часове работа?

За съжаление студентите биват използвани понякога. Не им се плаща дълго, трябва да заместват някого или не им се плаща почивката. Човек не трябва да оставя така нещата щом всичко е описано в договора. Много студенти се страхуват да попитат заради големия брой конкуренти. Трябва обаче да питаш: тук не става въпрос само за служебното доверие, а преди всичко за твоите пари.

Да кажем, че съм завършил следването си успешно и съм назначен на пълен работен ден. Събота и неделя ми остава свободно време, което искам да запълня с работа за студенти – за какво трябва да внимавам при този преход?

Тези, които са завършили, не могат да използват вече студентските привилегии. Например не може вече да си осигурен от семейството си. Вече не важат границите за приходите или максималното седмично работно време. Който работи на пълен работен ден и допълнително има работа не трябва да изкарва повече от 450 евро, защото приходът отива в данъчната каса и не е изгодно за човека. Също така трябва да се съобразяваш с максималното работно време на седмица, което е 48 часа и е регулирано в закона. Това работно време може да не се спазва само при специални обстоятелства. Също така е важно работодателят ти да е информиран, че работиш на още едно място. Той няма да иска работник да работи за него и за някоя конкурентна фирма.

Може ли университетът да се намеси в моите работни взаимоотношения?

Докато спазваш всички важни срокове във висшето учебно заведение, работата не ти пречи. Критично е, когато студент се отпише от изпит, за да ходи на работа. Ако университетът не вярва на свидетелството от лекаря, трябва да се представи удостоверение от служебния лекар. В такъв случай може да имаш много неприятности.

Генерално, висшето учебно заведение не взима под внимание работните задължения. В обичайните случаи датите за изпитите се казват рано, за да може без проблеми да уведомиш работодателя си, че няма да можеш да работиш.

Дали работодателят взима под внимание ангажиментите ти във висшето учебно заведение, зависи от него самия. Тъй като знае, че неговия студентски помощник има приоритет – следването, би трябвало да зачита този факт, иначе разваля работната обстановка в предприятието/фирмата.

Превод: Моника Флорова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply