Доброволна социална година и доброволна екологична година

Не сте постъпили в университет? В такъв случай можете да използвате времето за една доброволна социална или екологична година. Областите, между които можете да избирате, са много. UNIKUM ви представя някои от тях.fsj

Доброволна социална година (FSJ) или Доброволна екологична година (J)?

Ако след матурата не сте постъпили в университет, една добра възможност за Вас е взимането на една Доброволна социална или екологична година. Социалната година е подходяща за Вас, ако се интересувате от работа с деца, възрастни или болни хора и бихте искали да ги подкрепяте в ежедневието. Екологичната година е подходяща за Вас, ако желаете да подпомогнете околната среда или желаете да работите например в областта на защита на животни или природа.

  • И двете дейности траят минимум 6 и максимум 24 месеца. В повечето случаи се предлагат места за еднаFÖJ_Logo.svg година
  • Можете да вземете участие ако имате завършен 12 клас и не сте по-възрастни от 27 години
  • За вашата дейност получавате заплащане от около 200 евро
  • Всеки доброволец има право на придружаващи дейността му семинари. При заетост в рамките на една година те могат да бъдат 25. Не трябва да бъдат посещавани наведнъж, а в различно време в рамките на годината
  • Освен това имате право на минимум 24 дни отпуска годишно

Една подобна дейност би могла да Ви послужи и като професионална ориентация. Ако например се интересувате от работа в областта на грижата, но не сте сигурни дали сте достатъчно зрели за тази работа, имате шанса с помощта на Доброволната социална година да се уверите.

Доброволна социална година

С деца и юноши

Father helping son with his schoolwork

Можете да извършвате дейност в младежки центрове, детски градини и целодневни училища. Знания в областта на грижата за деца са предимство, но не са задължителни. Майсторите, играете игри, четете на децата и организирате дейности за свободното им време. Не трябва да правите това сами. Подпомагани сте от назначените служители, но можете да изложите и собствените си идеи. С времето може да водите свои проекти и да предлагате различни дейности.

С болни хора

Вие подпомагате персонала в болници или санитарна и бърза помощ. За тази дейност Вие получавате основни знания в областта на указването на грижа. Помагате при подготовката на пациенти за операции, при оправяне на леглото, придружавате пациенти при изследвания, водите ги в техните стаи, помагате им при къпане и хранене.

С възрастни хора

Подобно на работата в болници, помагате на възрастните хора при извършване на тоалет, приготвяне за хранене или ги придружавате при лекари. Свободни места за Доброволна социална година бихте могли да откриете в старческите домове. Отговаряте не само за обгрижването, но освен това можете да организирате следобеди в развлечение и игри и малки празненства или разходки с възрастните хора.

4

С хора с увреждания

Ако сте избрали работата с хора в неравностойно положение, е важно да им осигурите до известна степен самостоятелност и да ги подкрепяте възможно най-много в ежедневието им. Помагате им в работата, организирате свободното им време и спортните занимания или тези, свързани с изкуство. Можете да работите в цехове, в училища и детски градини.

В културата

Ако се интересувате от музика, танци, литература или театър в културната сфера има многобройни позиции за Вас. По време на доброволната социална година бихте могли да помагате в училища или библиотеките, при представяне на музейни експозиции, можете да репетирате театрални постановки с младежи в различните християнски енории, както и да организирате дейности за свободното време на възрастни хора. След като вече придобиете известен опит бихте могли да правите и собствени проекти.

В спорта

Който е заинтересуван от доброволна социална година в областта на спорта, трябва самият той да еsports спортно настроен. Можете да се грижите за малки групи в спортни клубове, да помагате на учителите по физическо възпитание, да координирате времето за тренировки на различни отбори, да помагате при организацията на спортни и игрови празници. Ако сте особено добри в определен спорт, имате право да водите собствени групи.

В грижа за паметници

Можете да извършвате доброволната си година в работилници, музеи и др. Там ще изучавате как да боравите с различни материали и имате право да помагате при проверката и поддръжката.

Добороволна екологична година

С животни

Приюти за животни, подслони, зоопаркове и екологични ферми са местата, на които можете да извършвате вашата дейност. Към вашите задължения спадат хранене, почистване на животните, грижа за болни животни, сигурност и поддръжка на местообитанията. Освен това можете да помагате в създаване на информационни материали и лекции за училищата относно хуманното отношение към животните.

Опазване на природата

Във фокуса на ангажиментите Ви стои опазването на биотопите, екосистемите, растенията и животните, които са застрашени от измиране. Или помагате в практическото опазване на природата, или – в техническото опазване на околната среда. Можете да работите в измервателни станции, екологични информационни центрове, клубове за защита на животните, организации за защита на природата. Помагате на работниците при засаждане на дървета, посочвате места с хранилки, строите огради и заграждения. Също така бихте могли да участвате в оценяване на наблюдения и създаването на доклади.

banner-goinggreen

Допълнителна информация за Доброволна социална или екологична година, както и списък с местата, в които можете да упражнявате вашата дейност, можете да намерите на следния интернет адрес: www.bmfsfj.de

Превод: Кристина Петрова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply