Трети семестър фармация в Хайделберг

След като човек успешно е завършил първата година и е правил стаж през лятото, идва време за следващия семестър. Третият семестър започва с едноседмична практика по морфология на фармацевтичните растения. По време на практиката се разпознават различните части на определени растения, смесени помежду си. След тази първа седмица започват лекциите.

През семестъра има общо шест изпита. По-леките изпити са по анатомия, хистология и химична номенклатура. Анатомията не се учи толкова задълбочено и по-скоро по време на лекциите се цели общо представяне на различните структури и елементи на човешкото тяло. По хистология има практика, която продължава около месец. По време на тази практика под микроскоп се разглеждат хистологични препарати като някои от тях се прерисуват. На края се държи тест от около сто въпроса.

Химичната номенклатура е предмет, който цели да улесни прехода към фармацевтичната химия в пети семестър, където трябва да се помнят и разбират имената на сложни фармацевтични химични съединения. Изпитът също не е сложен, но изисква постоянно присъствие на лекциите, за да се разберат не простите правила за наименуване на различни съединения.

И така, до тук с не толкова трудните изпити. Последните три изпита са по органична химия (трети на бройe79d2ad40ef80f20f59badd0b35a40a9 изпит за следването), инструментален анализ и по основи на галениката. По органична химия има и придружаваща практика. Изпитът включва теорията по синтеза на десетки органични съединения в подробности. Инструменталният анализ е област от химията, която се занимава с качественото и количественото идентифициране на химични съединения. В случая на фармацията – лекарства. Изучават се всякакви методи, подходящи за различни случаи – работа с масов спектрометър, с инфрачервен спектрометър, с нормален и с газов хроматограф, с ултравиолетов спектрометър, с полариметър и т.н. Материалът е обширен и респективно изпитът е тежък, защото подготвя за практиката по инструментален анализ в следващия семестър.

Същата е и ситуацията с изпита по галеника или другояче казано – фармацевтична технология. По този предмет се изучават начини за приготвяне на различните лекарствени форми – разтвори, емулсии, мехлеми, кремове, суспензии, таблетки, капсули, свещички и т.н. На изпита се базира предстоящата практика в четвърти семестър. Може да се каже, че това е първият изцяло фармацевтичен предмет от следване, което е причината материалът за учене да бъде много, а изпитът да бъде труден за взимане. Семестърът завърша с двуседмична практика по физико-химия, която е доста интересна, но пък и сравнително натоварваща, защото протоколите от опитите са дълги и обстойни за писане и трябва да бъдат предавани за проверка от ден за ден.

Богомил Георгиев

Вижте още: Богомил Георгиев, Фармация в Хайделберг – част 1 и 2

Leave a Reply