Задачите, правата и задълженията на студентите, които работят в университета

В университета съществуват различни възможности за студентите едновременно да изкарват пари и да разберат повече за университетските дейности. Всеки, който е записан във висше учебно заведение или се занимава с изследователска дейност и има желание да бъде студентски сътрудник, има тази възможност. Студентските сътрудници допринасят за научните постижения в изследователската дейност и в обучението и също така могат да се занимават с административните дейности. Предпоставка за това е да си записан в някое немско висше учебно заведение.work-in-Denmark

Разликата между студентски и научен помощник/сътрудник

На пръв поглед разликата е ясна, но за университетите тя е от значение. Освен това можеш да си намериш работа и като студентски работник.

Студентските сътрудници са студенти без завършено висше образование. Те работят почасово, като изпълняват помощна дейност в изследванията и изследователската дейност и помагат на студентите като предлагат допълнителни часове за да им разяснят взетия материал от лекциите. Студентите, които са завършили висше образование, са назначавани като научни помощници. Те имат същите задачи като студентските сътрудници. Често срещан синоним за двата типа работна дейност е понятието Хиви (Hiwi).

За разлика от другите два типа длъжност, студентите, които работят в библиотеката, администрацията или се занимават с поддръжка на техниката, се наричат студентски работници.

Всеки трябва сам да прецени с каква цел иска да работи за университета. Ако искаш не само да изкарваш пари, но и да се запознаеш с преподавателската или с изследователската дейност, трябва да кандидатстваш за работа като студентски или научен помощник. Ако искаш само да подобриш състоянието на банковата си сметка, то тогава можеш да кандидатстваш за работа като студентски работник.

Към кои научни сфери принадлежат задачите на студентските и научните помощници?

Ангажиментите на студентските помощници обхващат много области: Като се започне от помощни дейности като копирането на текстове и се стигне до подготвянето и воденето на допълнителни лекции за студентите с цел да се разясни и упражни материалът от лекциите или сътрудничеството в изследователски проекти. В случай че се намираш още в първите три семестъра от следването си, шансовете ти да бъдеш назначен не са много големи. В края на краищата трябва да обучаваш студентите от по-долните семестри и за тази работа ти трябва опит и много добри познания в твоята специалност.   

Заемането на вакантна длъжност: университетът ли набира хора за определените длъжности
или ти сам кандидатстваш за дейността, която ти харесва?

В случай, че си впечатлил доцента си със своите знания, постижения или опит в семинарите, може доцентът да ти предложи да заемеш място като студентски сътрудник. В повечето случаи е много по-смислено да се опитваш да кандидатстваш за работното място, което искаш. Най-често университетите описват свободните места, които предлагат в самите семинари, на страницата на висшето учебно заведение или на страницата на факултета. Може да се възползваш и от алтернативата да се консултираш със специалистите от офиса/центъра за кариера в университета ти. Последен вариант си остават онлайн порталите за работа, които включват в списъците си със свободни работни места и предложенията на университетите.

Плащанетоmoney-in-hand

Дори когато намерението да опознаеш университетската дейност стой на преден план важна роля играят и условията за назначаване. Заплащането зависи например от това, до къде си стигнал със следването си (до кой семестър). Като студентски сътрудник изкарваш по-малко, отколкото като научен сътрудник със завършена магистратура. Също така заплащането варира в различните области, дори варира между самите университети. Само в Берлин съществува договор с тарифа за студентите, които работят.

В университета Дюсбург-Есен например научните сътрудници със завършен бакалавър получават 12,17 евро почасово. Това правило важи от летния семестър 2014г. Научните работници, които имат магистратура, получават по 14,45 евро на час. Най-малко почасово заплащане получават студентските сътрудници: 9,34 евро (информацията е от пресслужбата на университета Дюсбург-Есен, от края на юни 2014)

Брой на часовете и срокове

Максималното почасово заплащане и максималната продължителност на договора за студентските работници са еднакви за разлика от вариращото почасово заплащане. Тези две понятия са дефинирани в съответните параграфи в законите на държавните висши учебни заведения и в закона за научните временни трудови договори. Съобразно тези закони максималния брой часове е: „по-малко от половината от средното редовно работно време на един работник/една работничка спрямо тарифата в страната“ (Закона на висшите учебни заведения в Нордрейн-Вестфален § 46 (2)). Назначението не може да бъде по-дълго от 6 години според рамковия закона на висите учебни заведения (WissZeitVG § 2 (1)).

Текстовете на законите определят обаче само максималните стойности за броя работни часове и продължителността на договора. Действителното работно време както и продължителността на договора са определени в конкретния договора за работа, така че и двете величини са различни и зависят от работното място. Предварителна информация относно тези важни фактори може да се намери в предложението за работа или може да бъдеш информиран на предварителния разговор. В случай че получаваш Bafög, детски добавки, финансова помощ чрез стипендия или още се осигуряваш семейно, трябва да предоставиш тази информация на работното си място.

Право на отпуска

Естествено и тези, които работят като Хиви (Hiwi), като всички други работници, имат право на отпуска.Студентските помощници не получават обаче обичайната за обществените служби почивка, която е 6 седмици в годината. Често получаваш единствено минималната продължителност от 24 работни дни, която е определена в закона за почивка.bin_im_urlaub

Също така трябва да вземеш под внимание факта, че правото на почивка важи частично за хора, които не работят на пълен работен ден. Ако работиш два дни в седмицата нормално ( по 8 часа), тогава имаш право на 8 почивни дни в календарната година ( 2 работни дни на седмица* 4 седмици = 8 почивни дни). Ако договорът за работа важи за по-малко от половин година, всеки работник има право за работен месец да получи 1/12 от правото на почивка.

Работата като Хиви (Hiwi): пасва ли ми?

Работата като студентски сътрудник си заслужава за тези хора, които имат за цел да съберат опит в науката и в изследователската дейност. Дали назначението си заслужава от финансова гледна точка, зависи от много фактори, които варират от област в област и между различните работни места. Също така не може да се даде точно определение на работата, която трябва да вършиш. Може да се случи така, че да се „злоупотреби“ с хората, които копират. Поради тази причина е най-добре да се информираш за началниците и работните условия от други студенти, които са назначени на работа.

Превод: Моника Флорова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply