Каква е разликата между държавни и частни университети?

library-869061_1280През последните години все повече и повече частните университети добиват популярност. Според Немския научен съюз 5% от всички студенти са записани в частен ВУЗ, но все още тези учебни заведения имат да наваксват с престижа на държавните, който ги нарежда на втора позиция. Но дали да учиш на частно е по-лошият вариант, или именно това е гаранцията за добра кариера?

Изисквания за прием

Частните университети все още се борят със славата, че в тях учат само деца от богати семейства, чиито оценки просто не са били достатъчно високи, за да следват в желания държавен университет. Често обаче бива пренебрегнат факът, че дори и в частните ВУЗ-ове има определени изисквания за прием, които трябва да бъдат покрити.

Вместо на оценката от дипломата, частните университети наблягат повече на Assessment Center, тестове за оценяване на способностите на кандидат-студента, както и интервюта, чрез които мотивацията и качествата на кандидатстващия могат да бъдат адекватно оценени. По този начин дори студенти, които не биха били допуснати до държавен университет, могат да получат място в частния. Това обаче не бива задължително да е към недостатъците на частните университети – по-ниските проценти на хората, прекъсващи следването в частен университет, се дължат тъкмо и на тези обективни начини за оценяване на способностите на студента.

Условия за следване

В тази графа има големи разлики между държавното и частното обучение – докато при първия вид студентите имат по-голяма свобода да организират сами своето следване, то при частните университети всичко е планирано и фиксирано още от самото начало. Това естествено не се харесва на индивидуалистите, защото не изисква самостоятелност от страна на студентите – качество, високо ценено на трудовия пазар.

Не можем да отречем обаче и предимствата на стуктурираното следване в частния университет – докато тук над 90% приключват успешно, то в държавните висши училища всеки четвърти прекъсва обучението си. Още една положителна страна е, че 90% от студентите завършват в редовното време.

Докато държавните студенти се оплакват от препълнени зали, колегите им от частни университети се радват на малки работни групи и  интензивен личен контакт – на всеки 30 студенти се пада по 1 професор. Благодарение на таксите и допълнителното финансиране оборудването в частните висши училища е по-добро, техниката – по-модерна и материалите за четене са актуални.startup-849805_640

Трудност на следването

Често срещан предразсъдък е, че в частното училище е по-лесно – идеята е да не се прогонят “клиентите”, които плащат. Със сигурност има и такива черни овци, но не можем да слагаме всички под общ знаменател, както казва Томас Май от немския Научен съвет: “Пазарът е хетерогенен. Има много силни частни училища, но има и такива, от които човек не може и да си помисли да бъде изгонен при каквито и да било обстоятелства.”

Освен това откакто бе въведена Болонската реформа, процесът по акредитация при двата типа учебни заведения е еднакъв. От Научния съвет бива проверено качеството на специалностите – точно този процес по акредитация може да осигури кандидат-студентите, че следването в частен университет не е просто скъпа забава, която в последствие няма никаква научна тежест. Ако беше така, то именно частните ВУЗ-ове нямаше да са начело на повечето Ranking класации в Германия. Например частният ESMT (European School of Management and Technology) е в Топ30 на Европа за бизнес училищата според Financial Times. Също така в CHE Ranking-ите частните училища често биват поставени на по-предните позиции.

Избор на специалност

По този показател частните университети имат доста работа, за да достигнат държавните, които предлагат по 100, дори 200 специалности. При частните изборът е доста ограничен, а дори повечето имат само по няколко специалности в технологичния или икономическия сектор. Екзотичните, социалните и хуманитарните науки все още принадлежат на държавните заведения.girl-868784_1280

Студентски такси

Най-големият недостатък на частното обучение са високите такси – едно следване в Uni Witten/Herdecke например би струвало 20.000 евро за целия бакалавър. В Zeppelin Universitaet таксата е 4.000 евро на семестър. Средно студентите трябва да плащат по 520 евро на месец, за да правят бакалавърска степен в частен университет (без включени разноски за живот). И въпреки че често биват предлагани начини за финансиране на следването, то да учиш “на частно” въобще не е за всеки. Естествено, че разноски има и в държавните университети, просто тук следването не зависи изцяло от финансовите възможности на студента.

Дипломиране и проспекти за работа

Един от най-големите предразсъдъци за частните университети е, че дипломата може да се купи. При това положение има ли тя въобще някаква стойност на пазара на труда? Имат ли студентите от държавните училища по-добри шансове за реализация?

Формално погледнато, частните и държавните дипломи имат еднаква стойност и са еднакво признати от държавата. Престижът и стойността на самата диплома често се определят от възгледите на работодателя, но като цяло частните студенти не са по-малко предпочитани. Дори обратното – точно те си намират работа по-бързо от колегите си от държавни университети.  Това естествено е отчасти и заради тесните контакти на частните ВУЗ-ове с предприятия, както и заради подпомагането на студента при търсенето на работа. В момента в икономическия сектор диплома от частен университет е трамплин за кариерното развитие на абсолвента.

Заключение: Кой тип университет е по-добрият за мен?

Естествено и тук еднозначен отговор няма. И двата типа имат своите положителни и отрицателни страни, всичко зависи от предпочитанията на студента.

Който е изправен пред този труден избор, трябва определено да отдели внимание на акредитацията на университета – тя гарантира едно сериозно висше образование. Заслужава си също кандидат-студентът да се информира предварително за реномето на заведението, в което иска да учи. При желание за следване в частен университет, трябва добре да помислим дали искаме (и разбира се дали можем да си позволим) големите разноски, които го съпътстват.meadow-677878_1280

За финал можем да препоръчаме допитване до бивши студенти от даден ВУЗ. В портала www.studycheck.de кандидат-студентите могат да четат доклади и мнения за определени университети, за да могат да придобият по-добра представа за желаното си място.

Превод: Лъчезар Шареев

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply