Стипендията “Борис Камиларов” (стипендията на FAQ4UNI & ХЪШОВЕ)

11897095_10203831137253046_2003963449_nКакво представлява стипендията?

Екипът на FAQ4UNI и организацията на българските студенти в Берлин и Бранденбург HЪSHOVE търсят кандидати за второто издание на стипендия, която е съвместен проект на двете организации и българи, завършили в Германия. FAQ4UNI и HЪSHOVE играят ролята на посредници между млади български студенти, които имат нужда от финансова подкрепа и менторски насоки, и вече завършили българи, които живеят в Германия и имат желание да помогнат на начитаещите студенти.

Стипендията се състои в еднократна финансова помощ в размер 500 евро и продължителна менторска подкрепа за поне шест месеца след получаване на финансовата помощ.

Изборът на стипендианти се извършва на база на долупосочените критерии по преценка на завършилите българи, отпускащи помощта. След първи кръг (оценка на кандидатите според техните документи) и втори кръг (интервюта с кандидати) за стипендията ще бъдат избрани двама студенти.

Как се кандидатства?

Ако си:

  • студент в първа година на следването бакалавър или магистратура (включително току-що приети студенти, на които им предстои да започнат следването си през есента на 2015), 
  • следващ или току-що приет в някое от висшите учебни заведения в Германия и
  • си доказал отлични академични успехи и социална активност,

ни изпрати:

  • таблична автобиография (до 2 стр.) на български, английски или немски език,
  • мотивационно писмо (до 1 стр.) на български, английски или немски език,
  • сканирана диплома за завършено средно образование (няма нужда да бъде превеждана или легализирана),
  • сканирана извадка на оценкитете ти, ако вече си студент (Leistungsübersicht),
  • копие на Immatrikulationsbescheinigung, Studentenausweis или друго доказателство, че си приет в университет (например писмо от университета – Zulassungsbescheid),
  • и доказателство за доходи на родителите ти (сканирано копие на документ за годишни доходи, който се вади от НАП, няма нужда да е преведен или легализиран)

на faq4uni.stipendiya@gmail.com. Краен срок за изпращане на горепосочените документи е 30 септември 2015. Интервютата на допуснатите до втори кръг кандидати ще се проведат през октомври 2015 в Берлин. Разноски по път и престой на поканените за интервю в Берлин няма да бъдат покривани.


Самите FAQ4UNI и HЪSHOVE не предоставят стипендията, а играят роля на посредници между вече завършилите българи, живеещи в Германия и имащи желание да помогнат, и студентите, които ще кандидатстват за стипендията. Двете организации не отговарят за получаване или предаване на обявената сума за стипендията (500 евро).

FAQ4UNI и HЪSHOVE помагат на дарителите при рекламата и разпространяването на информация за стипендията сред повече български студенти.

FAQ4UNI и HЪSHOVE могат да ти помогнат, като отговорят на въпросите ти и препратят кандидатурата ти към дарителите. Пиши ни на faq4uni.stipendiya@gmail.com

Двете организации не решават еднолично кои кандидати ще бъдат избрани за стипендията и не са отговорни за приемане на недоволства и оплаквания.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

0 Replies to “Стипендията “Борис Камиларов” (стипендията на FAQ4UNI & ХЪШОВЕ)”

  1. Здравейте, към момента отворен ли е процесът по кандидатстване за стипендията? Благодаря предварително!

Leave a Reply