Изчакващ семестър (Wartesemester) – чрез търпение към място в университет

Ако искате да следвате особено популярна специалност като напр. медицина или психология, то със сигурност принадлежите към дълбоко огорчените, които страдат от твърде високите изисквания за прием в университет.

Тъй като, от една страна, завършващите не трябва вече да извършват военна служба или обществено полезен труд, а, от друга страна, в много от федералните провинции дванадесетокласниците и тринадесетокласниците се явяват на матура, в университетите към момента кандидатстват толкова много млади хора както никога досега.

Най-популярните специалности са най-силно засегнати: по думите на образователен консултант студентите трябва да имат средна оценка 1,0 (равняваща се на българската 6), за да бъдат приети специалност медицина в университета в Мюнстер.Studium_Maedchen_vorm_Wecker-1-1324172_1

20% от квотата е за изчакващи кандидати  

Оценката от матурата е решаваща само за една пета от всички места в университетите: 20% от всички места в ограничените за прием  курсове на обучение се дават на кандидати с дълго изчакващо време.

Самите Вие определяте Вашето време на изчакване, в което изчислявате колко семестъра са изминали след матурата Ви и от тях изваждате т.нар. Parkstudienzeiten. Това са семестри, по време на които сте били записани в немски университет. Внимание: дори и да не сте виждали в действителност аудитория отвътре или дори да сте били официално освободени, това време важи за учебно.

Зачитане на обучението като свободен семестър за изчакване реда за прием във ВУЗ

Нямате право да се записвате за изчакване на друга специалност. Когато вече изчакващият семестър тече, по-добре за Вас е да завършите допълнително обучение – логично такова, каквото ще Ви е полезно за желаната специалност, напр. студенти по специалност дентална медицина споделят, че са усвоили обучение за зъботехници във времето за изчакване, след което обучението им е преминало значително по-лесно.

Изключения

Като алтернатива можете да изберете професионална академия или обучение в чужбина. В такъв случай трябва да получите писмено потвърждение от Фондацията за достъп до висше училище (Stiftung für Hochschulzulassung), че обучението Ви в професионалната академия или в чужбина ще се счита за изчакващ семестър.

Фондацията предлага места в направленията медицина, дентална медицина, ветеринарна медицина и фармация, също така и с помощта на договори във ВУЗ-ове предлага места в други специалности. Можете да ги откриете на интернет страницата hochschulart.de.

Когато желаете да изучавате определена специалност, за която висшите училища сами предлагат местата, трябва задължително да се осведомите за изключенията, напр. университетите в провинция Шлезвиг-Холщайн не признават обучение в рамките на Европейския съюз за проведено в рамките на изчакващия семестър.

Г8 среща реалността

Направете най-доброто от тази ситуация! :)
Направете най-доброто от тази ситуация! 🙂

Изчакващият семестър е така да се каже абсурдната друга страна на осемгодишното обучение в гимназия (Г8): от една страна, учениците имат една година по-малко до матура благодарение на Г8, за да могат да влязат

в университет по-скоро. От друга страна, няма достатъчно места в университетите и много младежи трябва така или иначе да изчакват. Ако извършите някакво обучение в рамките на изчакващия семестър, то сте успели да извлечете най-доброто от тази абсурдна ситуация.

Броят на изчакващи семестри като ориентировъчно число

Държавите не определят произволно броят на изчакващите семестри – ако прочетете, че някой е чакал 10 семестъра за някоя специалност, то това не означава, че ВУЗ-овете са избрали числото 10. Университетите по-скоро определят колко места предлагат. След това кандидатите се подреждат по това, колко семестъра са изчакали и първо се взимат тези, които са чакали най-много. Когато този, който е заел последното място, преди това е чакал 10 семестъра, се счита,че за този предмет трябва да се чакат 10 семестъра. Числото варира от година до година, важи като ориентировъчно, но е възможно на следващата година да е съвсем различно.   

Превод: Кристина Петкова

Оригиналната статия на немски можете да прочетете тук.

Вижте още: Как функционира NC?Който няма отлична матура, трябва да бъде гъвкавПрактика

Leave a Reply