Да следваш за медицинска сестра (част 2)

“Поставям под въпрос високия обем на работа като медицинска сестра”

Работих като медицинска сестра в продължение на осем години.ID-10035348

Интересът ми към медицина е заложен в семейството. Баща ми е лекар и за мен отдавна беше ясно, че искам да стана медицинска сестра. Още в началото прекъснах образованието си в гимназията и започнах директно със специализирано обучение за медицинска сестра към Вивантес. Упражнявах общо осем години тази професия, но и същевременно бях много недоволна от работната ситуация: високият работен обем, постоянното притискане от времето и различните смени отнемат доста от личното пространство.  Затова и реших да започна да следвам мениджмънт на здравеопазването.

Бих искала да се развивам в личeн план и да изуча структурните тънкости, които често поставях под въпрос, докато работех като медицински работник. Акцентът на следването пада върху специалности като икономика на предприятие,  икономика, политика, етика, право, наука,  управление на човешките ресурси. При специализираното обучение за медицинска сестра главният фокус е по-скоро върху пациентите, конкретните медицински снимки и различните методи на терапия. В момента съм студентка в четвърти семестър и виждам за себе си една многообещаваща работна сфера на кариерно развитие: има перспектива за работа в клиники, в сферата на консултантската работа, в частния сектор, към здравните каси, в политическата сфера, към здравни организации, но също така и като самостоятелна заетост или заетост в предприятия извън сектора на здравеопазването.

В момента особено ме привлича оперативният мениджмънт на здравеопазването. При него различни предприятия биват консултирани как да насърчават здравето на служителите си, като например чрез преструктуриране на работното място, упражнения за гърба или съвети за правилно хранене. До този момент нито за миг не съм съжaлила за избора си да следвам и бих го препоръчала горещо на всички здравни работници. Въпреки че и паралелно все още работя в болницата, виждам бъдещето си на управленско ниво, където мога да предприемам структурни промени в различните работни процеси, дори и тези да бъдат от рода на „по-маловажните“ решения като справянето с притискане от времето на служителите.

Катлийн Шюблер, 28, студентка пo мениджмънт на здравеопазването

stethoscope-24485_640 (1)

“Дали моят идеализъм би бил изпълним на практика?”

С физиотерапията започнах още след гимназията, но исках и на всяка цена да следвам. Всъщност вече имах сигурно място за специализирано обучение към училището за физиотерапия в Дрезден, но когато получих одобрение и от висшето учебно заведение в Берлин, бях наистина щастлива. Искам да уча самостоятелно и мисля, че научната работа е от голямо значение.  По този начин мога да преценявам кои източници биха били полезни и релевантни за следването и терапията и къде да намирам подходящата информация. Освен това се уча да реагирам адекватно в различни ситуации. Затова по време на практика се отпускат допълнителни дни за такъв вид подготовка, при които се обръща внимание на дадена терапия или на професията oт една по-обща и глобална перспектива. Целта е по този начин да успеем да свържем теорията с практика.

Смятам този подход, комбинацията от следване и специализирано обучение и възможността за два вида образователни програми,  за много смислен. След такъв вид образование ще бъда физиотерапевт, който може да поема и допълнителни задачи като контрол на качество на даден лекарски кабинет. Това, което много ми харесва, е, че във висшето учебно заведение Алице Саломин се набляга много на интердисциплинарност: поради частично припокриване на сферите на образование имаме лекции заедно с лекари-ерготерапевти. Това разширява кръгозора. Освен това, благодарение на следването имам свободен достъп до науката. По време на една такава практика в „Шарите” имах възможността да участвам в едно изследване на таза и за едно друго дори да пътувам до Швейцария.  През януари мога да продължа на същото място като практикантка.  Хубавото е, че колегите в чужбина също са завършили бакалавъркса степен, която е призната интернационално. Очаквам с нетърпение предстоящия обмен и опита, който ще добия и с който ще върна обратно в Германия.

Мира Рюл, студентка по физиотерапия

Прочети оригиналната статия тук.

Превод: Ива Спасова

0 Replies to “Да следваш за медицинска сестра (част 2)”

Leave a Reply