Да следваш за медицинска сестра

Преди беше популярно или да се следва медицина в университет или да се направи специализирано обучение за медицинска сестра. И така, специализирани курсове за медицински професии има, но и твърде малко работа за завършилитe.

medizinische-berufeДа следваш за медицинска сестра – възможно ли е? И какво търсят всъщност акушерките в аудиторията за лекции? Много хора са изненадани, когато чуят, че класическите професии в областта на здравеопазването вече могат да бъдат изучени в университет. Научният съвет препоръчва годишна квота на следващи от 10-20 процента. Медицинската асоциация на Германия е скептична и критикува факта, че в последством следването на медицински (здравеопазващи) професии в университет би било въведено едно допълнително ниво на образование, което не е нужно в системата.

Ние не искаме да бъдем конкуренция на двойната система на обучение“, твърди ректорът на университет  Alice Salomon в Берлин Уве Бетих. „Но става все по-необходимо да изградим в системата на здравеопазването едно междусекторно и интердисциплинарно обслужване.“ За да бъде изпълнена една толкова комплексна задача са необходими академично образовани специалисти, които биха били способни да действат въз основа на придобитите знания, да се напаснат към дадена ситуация и да реагират гъвкаво. Пример за това е осигуряването на качество на обслужването. За тази цел протичането на леченията в лекарски кабинети и клиники бива записано и оценявано.

medizin-fotografie-detail-schwester-nadel-152Затова и висшите учебни заведения в цяла Германия предлагат бакалавърски и магистърски програми за специалности като акушерство, логопедия, физио- и ерготерапия и за медицински сестри и санитари. Онези, които вече имат сертификат за завършена специализация по някой от предметите, могат да го признаят за съотвеното следване. “След завършена бакалавърска степен абсолвентите могат да бъдат квалифицирани за позиции в средното управленско ниво“, казва Бетих. Много от абсолвентите биха намерили подходяща позиция в сфери като Контролинг, Обслужване или Подпомагане на здравеопазването.

За съжаление обаче тези позиции не винаги са достъпни или дори не съществуват. Това се отнася преди всичко за физио- или ерготерапевти, на които често се налага въпреки необходимото висше образование да работят на същите позиции и при еднакви финансови условия като такива, които са преминали само през дуалното образование. „Според нашата база данни само една трета от абсолвентите печели  адекватно”, казва Бетих. Над средностатистически приход биха получавали само тези, които работят като частници или се занимават с научна дейност в дадена област.

Има ли смисъл в такъв случай от следване, при положение, че в немската здравна система все още липсват съответните професии? Трима студенти разказват :

В бакалавърската си работа пиша за онлайн фитнес упражнения

Брат ми, който има ADHS (синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието), беше този, който ме наведе на мисълта да следвам ерготерапия. Чрез ерготерапията той се учеше на специални упражнения, които му помагаха да си пише домашните и да се успокоява преди лягане. За тази цел трябваше да си затваря очите и да си повтаря изречения като „Спокоен съм/ Успокоявам се“.

ergotherapy-77200034

Бях впечатлена, че тези методи са успешни. Когато бях в девети клас правих ученическа практика при неговата терапевтка и имах възможността да се запозная с разнообразието на тази професия. След матурата в 12-ти клас исках да следвам, и след проучване в интернет видях, че имам възможност да съчетая и двете – ерготерапия със следване. Следването в университет до голяма степен наподобава специализираното обучение откъм съдържание, но е по-малко практически ориентирано. Ние имаме предмети като организация на лекарски кабинет, научна работа или управление на качеството. Има и достатъчно практически ориентирани модули – за сметка на почти никакви междусеместриални ваканции.

onlineImageНамирам за страхотно това, че подобно на психотерапевтите, ще получа двойна квалификация във висшето учебно заведение: издържах държавния изпит още през септември и сега подготвям дипломната си работа за защита на бакалавърка степен на тема онлайн фитнес упражнения. Разучавам целевата група и нейната мотивация за насърчаване на здравословен начин на живот. Това обаче няма да е последната стъпка на моето следване – имам желание да науча повече и възнамерявам след това да запиша магистратура. Това би ми дало допълнителна възможност за в бъдеще да заемам водещи позиции в болниците или да си отворя частна клиника. Знам, че на практика,  в Германия не е наложително човек да има академичен степен за ерготерапевт и че е необходимо по време на интервюта за работа да се прилагат доста умения за убеждаване, за да може да получиш съответното за бакалавърска или магистърска степен възнаграждение. Има обаче и много работодатели, които не смятат това за необходимо.

Лаура Гайслингер, 22, студентка по ерготерапия

Оригиналната статия на немски можете да прочетете тук.

Превод: Ива Спасова

Вижте още: Да следваш за медицинска сестра (част 2)

Leave a Reply