Първият трудов договор

document-428331_640Получавайки първата толкова дългоочаквана работа, радостта със сигурност е огромна. Около цялата тази еуфория обаче не трябва да забравяме да прочетем внимателно и да разберем трудовия договор преди да го подпишем. От опит ви съветваме да преспите една нощ и да дадете документа за прочит при познати – ако все още имате някакви колебания и неясноти, посъветвайте се с вещо лице (адвокат, синдикати и пр.)

В повечето случаи не е наложително трудовият договор да е писмено сключен (тоест чрез подписване) – достатъчно е да се е стигнало до устно съгласие. Изключение правят временните трудови договори – тук писмената форма е задължителна (при устно сългасие, но без наличието на писмена форма, договорът е валиден, но и безсрочен) !

Все по-често се появяват трудовите договори само с устно съгласие, например при по-малките занаятчийски предприятия – този подход не довежда до проблеми, стига всички точки да са съгласувани и с двете страни (заплата, работно време, извънреден труд, отпуски и т.н). Стигне ли се обаче до конфликт на интереси, това може да доведе до сериозни (правни) спорове. В такъв случай служителят може да поиска писмена бележка от работодателя си, доказваща уговорените работни условия.business-740077_640

Като цяло важи следното: както работодателят, така и служителят печелят от трудов договор с точно определени условия и ясна формулировка.

И двете страни са свободни да определят съдържанието на договора – често той служи като препратка към други уредби, например към колективния трудов договор или споразумения на територията на предприятието. Нередки са случаите, когато служителят е неприятно изненадан от клаузите в колективния трудов договор, противоречащи си с трудовия такъв. Но не се притеснявайте – в такива ситуации е в сила по-изгодната за работника клауза.  

Какво трябва да включва един трудов договор:

  1. Име и адрес на двете страни
  2. Начална дата на започване (на трудовите взаимоотношения)
  3. При временните договори – срок, в който договорът е валиден
  4. Вид на работата
  5. Работно време
  6. Възнаграждение
  7. Описание на работните длъжности
  8. Продължителност на отпуските
  9. Указание за наличие на колективни трудови договори, както и споразумения в предприятието.

Превод: Лъчезар Шареев

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply