Архитектура в ТУ Берлин

TUBАрхитектурата е една от най-популярните и атрактивни за кандидат-студентите специалности. Именно затова съществува голям интерес към специалността, предлагана в Техническия университет в Берлин. На едни от най-често задаваните въпроси за следването ни отговориха Илина Благоева, Михаела Антонова и Стефана Дилова – студентки по архитектура в ТУ Берлин.

Тъй като всяка година изискванията за кандидатстване се променят, студентките съветват всички желаещи да следят сайта на ТУ Берлин, защото там информацията  е актуална и подробна. Споделят също, че при наличие на допълнителни въпроси свързването с университета чрез имейл или телефонно обаждане е винаги ефективно – от университета са свикнали да общуват с чужденци и ще отговорят на всеки един ваш въпрос.

Основният предмет през целия период на обучение е Entwerfen und Baukonstruktion (планиране и конструкция). Всеки семестър по този предмет се дава задача и тя трябва да се развие чрез проект, съставен от модели и чертежи. Изпитът представлява именно устна презентация на зададения проект.architect-529677_640

Останалите изучавани предмети подпомагат цялостното развитие на студентите и обогатяват знанията им в различни сфери. Те са разнообразн: теория, социология, изкуство, статика, геометрия, градоустройство, право и икономика на строенето както и инженерни науки. По-нататък съществува и възможност за самостоятелен избор на предмети. Сред тях присъстват и чуждите езици, тъй като много от студентите по архитектура се възползват от програмата Еразъм.

В зависимост от предмета методите на изпитване варират – могат да бъдат писмени, устни, зададени под формата на портфолио или домашна работа. При Илина, Михаела и Стефана писмените изпитвания са били методът на изпитване по основните предмети през първата година на обучение. Често обаче за определени предмети са нужни повече от един изпит. Модулите (съвкупност от различни предмети, например: теория, история и социология на архитектурата) са начин за групиране на учебния материал, като обикновено изпитите по различните компоненти са и в различни дни.

Студентките казват, че талантът в рисуването и изключителните математически способности всъщност не се изискват, за да следваш архитектура. Повечето нужни качества се развиват по време на бакалавърската степен и взаимно се допълват. Изключително важни обаче са комуникативните способности на студента, тъй като проектите обикновено биват зaдадени като групова работа. Затова и той трябва да има силна психика и да е отворен към различни мнения, защото често ще му се налага да работи с хора от различни култури и с различни методи на работа. По този начин пък се обменят опит и знания. Доброто разпределяне на времето също е важна способност, от която студентите се нуждаят. Макар че в началото е трудно, след 1-2 семестъра те вече са по-организирани и задълженията им им се струват по-лесни. Като най-важен фактор обаче Илина, Михаела и Стефана изтъкват личното отношение на студента за архитектурата. Ако той я харесва и наистина се интересува от нея, нужните за успешно следване амбиция и мотивация ще са налице.architect-529674_640

Въпреки класическата романтична представа за архитекта, който скицира, докато разсъждава върху екзистенциални въпроси, повечето завършили студенти се занимават с много по-различни и тясно специализирани проекти. Реализацията, макар и нещо много субективно и строго индивидуално, често настъпва след дълъг период на работа за други архитекти и екипи. За да осъществи някой определен индивидуален проект, един млад архитект се нуждае от около 15 години. В Берлин има възможност за намиране на работа, но архитектите са много и желаната реализация би могла да е трудна.

Архитектурата е специалност, изискваща много време. Именно затова и честите излизания и забавления не са възможни. Въпреки това социалният живот на студента по архитектура е много активен, тъй като той се запознава с целия си випуск, а работната му група при изготвяне на проекти се превръща в негово второ семейство. Освен това след презентации и проекти студентите в ТУ Берлин имат обичая да се събират на по бира. Възможно е въпреки всички задължения следването да се съчетае с работа. Трудно е обаче, когато тя надвишава 15 часа на седмица.brandenburg-gate-417890_640

Едно от основните предимства на архитектурата като специалност и на Берлин като град е, че са интернационални и всеки бива приет без значение от националността си. По време на обучението студентите в ТУ Берлин опознават своите професори и асистенти, което е много полезно за цялостното им развитие. Освен това те винаги са готови да отговорят на въпросите на студентите. Асистентите са млади хора и работят с голямо желание. Всеки четвъртък и петък те обсъждат текущия проект заедно с работните групи, за които отговарят. Тъй като скоро са минали по същия път, асистентите винаги ефективно помагат на студентите, а също така и ги подкрепят в трудни моменти.

Деница Каравасилева

Leave a Reply