Съвети за перфектен доклад за стаж

Как се пише доклад за стаж?

blogging-336376_640Стажовете са станали задължителни за всяка автобиография. Специално за задължителна работа между училище и проучване често се изисква доклад за стаж. Сега ще ви представим най-важните съвети по пътя към работата с отличие.

Докладът на стажа ви документира всички дейности, които сте изпълнили по време на стажа. В допълнение, можете да споменете какви умения сте научили в това време.

Защо доклад на стаж?

Вашите записи са, от една страна, за да се контролират стандартите за обучение на стажа: стажанти, занимаващи се само с правене на копия и правене на кафе, ще трябва да се притесняват за дългосрочните последици (най-малкото може да не участвате в стажове повече).

От друга страна, можете да си помогнете за следващи задачи с добри аргументи за това, защо сте най-добрият кандидат. Следователно трябва редовно да се водят бележки във всеки случай по време на стажа.

Преди да започнете

Направете си списък с очаквания от вашия стаж, какво ще научите преди първия ден. След това ще е по-лесно да се направи резюме по въпросния списък. И ако разберете, че искате да упражнявате различна професия в бъдеще – това също е важно откритие за вас.

За да могат проверяващите да четат доклада ви гладко, трябва да спазвате няколко формални критерии, като например: checklist-154274_640

  • Докладът трябва да е написан на компютър (не на ръка)
  • Използвайте обичайните шрифтове (Times New Roman или Arial)
  • Размер на шрифта: 11 или 12

Какво трябва да има във вашия доклад?

Пишете за всичко, което правите всеки ден в рамките на фирмата. Всички задачи, но и личните си впечатления от ежедневието ви – какво ви хареса, какво по-малко?

Винаги помнете, че пишете за някого.  Докладът за стаж трябва да съдържа: увод, основна част и заключение.

Въведението

В началото напишете няколко думи за компанията. В кой сектор оперира? Колко души работят тук? Къде е мястото на стажа ви? Можете да включите организационна схема и ключовите данни от историята на компанията. Цялата необходима информация най-вероятно е на интернет страницата на дружеството. Ако не е, може да попитате вашите колеги или началници.

Разбира се, интересно е да се види колко дълго трае обучението. Можете също така да опишете вашата мотивация да отидете на точно тази практика: Защо тази професия, защо тази операция? Как го взехте?

Създайте свой доклад стаж възможно толкова вълнуващо, като трилър. Ако записвате в увода вашите очаквания от началото и резултата в края на вашия aвтобиографичен “роман”, ще създадете цялостна “история”.

Основният раздел

В основната част от него е специфична: вашето ежедневие, вашите задачи и преживявания. Колко подробно ще е това, зависи до голяма степен от страна предварителната настройка, която сте получили от училище или университета. Можете да опишете всеки ден или да представите седмичен отчет, вашите основни задачи или индивидуалните работни потоци. Можете да кажете колко много сте направили по задачите и да направите изявление относно това, дали сте готови за желаната професия.

“Една картина струва колкото хиляда думи”, се казва често. Това важи и за докладите по разположение. Снимки на дружеството или работните процеси правят вашите писмени забележки много по-ярки. Въпреки това трябва да попитате вашия ръководител предварително, дали ви е позволено да публикувате снимки и, ако е така, какви. Може би интервю с част от персонала? Звучи вълнуващо.

Финалът

Сега трябва да напишете вашето заключение. Хареса ли ви стажът? Вижте своето въведение: Какво ще кажете за вашите очаквания от началото във връзка с ежедневието ви? Изпълнени ли сa, надхвърлени ли са, или сте разочарован от стажа? Каква беше атмосферата на работното място? Управляваха ли ви добре?

Естествено трябва да споделите какво се е случило с вас, но не всичко. Пазете се, защото всяка форма на критика трябва да бъде обективно обоснована. Също така може да направите някои предложения за подобрения.

С оглед на бъдещето си можете да кажете дали работата от последните няколко седмици продължава да бъде интересна за вас. Какво мислите за вашия надзорник-стаж: Бихте ли отишли на друга практика с него?      

write-593333_640

Други съставки

Тези три елемента формират ядрото на отчета за стаж. Но в допълнение, следните елементи не трябва да се пропускат.

Корица – Подготвя читателя за това, какво го очаква. Като заглавна страница на книга, тя съдържа заглавието (например “стаж в XY – срок: 12.34.20XY да 56.78.20XX”). В допълнение, като поставите тук вашите данни за контакт, включително e-mail адрес и зрелостен номер и контакт с компанията. Начинът, по който е разработена корицата, дава индикации за стажа ви.

Съдържание – Добавете в началото таблица на съдържанието, преди въвеждането. Така ще покажете, че сте работили, както е планирано, и ще осигурите на вашите стажантски надзорници ориентация в отчета ви.

Приложение – В приложението можете да задълбочите впечатлението за стажа си или компанията. Използвайте тази операция, например брошури, копия на работни проби или повече снимки на работните процеси (бел. тук отново трябва да се съобразите с условията на компанията по отношение на нейните вътрешни елементи)

Освен това можете да представите и сертификата за стаж. И, разбира се, без споменаването на вашите бележки в таблицата на съдържанието.

Когато сте готови, прочетете отново за корекция. Моля, помолете някого от вашите приятели или познати да разгледа доклада за стаж в по-големи подробности. Ако всичко е наред, може най-накрая да го отпечатате и подвържете по избор бъдещия си бестселър. Повечето копирни центрове предлагат тази услуга.thumb-up-441938_640

Тази статия съдържа само общи насоки за доклади по разположение. Точните изисквания на отчета със сигурност ще ви бъдат обяснени от вашия стаж-надзорник.

Превод: Виолета Ангелова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply