Как да изберем най-подходящото място за стаж?

Praktikum_Beruf_Ausbildung_Schule.jpg.1357476Не всеки стаж може да допринесе за професионалното ви развитие. Ето защо, за да съумеете по-добре да отсеете добрите от не до там добрите предложения, екипът на Studium-Ratgeber е подготвил списък с идеи и съвети за това.

Проучете фирмата – дали наемат “безкрайна поредица от стажанти

Компанията известна ли със стажантските си позиции? Предлагат ли се възможности за сезонна заетост? Ако да, то би било добра идея да се информирате и за двата варианта и да разберете до каква степен дейностите в тях се различават. Интернет е отлична възможност за връзка с предишни стажанти.

Колко време продължава стажът?

Колкото по-дълга е продължителността на практиката, толкова по-изгодно е за фирмата, тъй като след DIAKONIE_praktikum_contentпериода на адаптация и обучение стажантът може да замести пълноценно един нает на трудов договор служител. На този етап от практиката е възможно предизвикателствата към стажанта (съответно и възможностите за учене) да спрат да нарастват или подкрепата от страна на колегите (например ментора) може да намалее осезаемо, тогава се появява и усещането, че си експлоатиран. Действително по-дългият стаж дава и по-голям опит – но работата и обучението трябва да бъдат разумно балансирани. Всеки сам трябва да открие своята златна среда. Но е добре продължителността на един стаж да бъде около три месеца. Така времето е достатъчно за фирмата да те обучи, като в същото време получаваш достатъчно опит. Шестмесечна практика би могла да има смисъл в отрасли, които се развиват постоянно и фирмата може предлага нови и нови знания през цялото това време. Големите предприятия са склонни да предлагат шестмесечни стажове, тъй като процесът на работа при тях е сложно организиран и навлизането на нови служители отнема известно време.

Заплащане по време на стаж

Платена” ли е стажантската позиция? Ако в обявата за практика прочетете “възнаграждение по договаряне” или дори “неплатена практика”, то това е ясен показател за това, че наемат стажант не в качеството си на ценно допълнение към екипа, а по-скоро като евтина и дори безплатна работна ръка. Един добър работодател е винаги готов да предложи възнаграждение на стажантите, като стойността на възнаграждението би могла да варира единствено според икономическата ситуация! В подкрепа на това може да се изтъкне не само позитивният ефект върху мотивацията, но и фактът, че от икономическо-етическа гледна точка безплатният труд не е приемлив.

Повече от един – колко всъщност са стажантите

fittosize__450_320_563929f802af7baf90fca90bcd71a8cc_praktikum_postkarte_dez2013blauАко броят на стажантите е относително голям спрямо този на постоянно наетите служители във фирмата, то това винаги е предупредителен сигнал: Когато стажантите са твърде много, това намалява възможността да се обърне внимание на всеки един от тях. Същевременно намаляват и шансовете в края на практиката стажантът да получи възможност за назначаване на постоянна позиция във фирмата. Но всяко зло за добро – вероятно един млад професионалист не би се чувствал добре, работейки в подобна компания.

Всичко да бъде “черно на бяло”!?! – сключване на договор за практика

Стажантът непременно трябва да изиска сключване на договор за стаж. В него би следвало да са упоменати важни елементи като началната дата и продължителността на стажа, дейностите, които следва да бъдат упражнявани от стажанта, времетраенето и организацията на работния ден, продължителността на изпитателния срок, размерът на възнаграждението, броят дни отпуск, допълнителното възнаграждение за извънредно положени часове труд, заплащането на отпуск по болест, както и условитая за прекратяване на договора. Всички тези условия поставят рамките, в които ще протече практиката. Когато те са в писмена форма, лесно може да се позовете на тях в случай на съмнение.

Каква е репутацията на фирмата?

Няма страшно – не всяко предприятие злоупотребява със стажантите си. Но както споменахме по-горе, случаите на подобно експлоатиране могат да се увеличат в период на икономическа криза. В някои браншове има склонност стажантите да бъдат считани за ниско платен помощен персонал: особено високо е търсенето им в творческите браншове. Това е така поради факта, че проектно-ориентираните дейности в медиите или маркетинг-услугите например неизбежно водят до извънредни часове работа. Ако търсите стаж в някоя от тези сфери на работа, бъдете особено внимателни.

Избягвайте кариера на “постоянен стажант

За младите хора, завършили висшето си образование, съществува все по-голяма опасност да изградят кариера на “постоянни стажанти” в бранша. В някои случаи предприятията злоупотребяват с надеждата на практикантите за кариерно развитие и я използват като средство за привличане на висококвалифицирани стажанти, които да работят срещу изключително ниско заплащане. Нерядко след края на стажа оставят практикантите си без каквато и да е подкрепа. Също така бъдете внимателни и към фирми, които постоянно публикуват обяви, особено в безплатни електронни сайтове за търсене и предлагане на стаж/ работа. За съжаление това е често срещан трик за привличане на твърде голям брой стажанти към фирмата без каквито и да е шансове на някого от тях да бъде предложена постоянна работа след края на практиката.

praktikum

Как да избегнем злоупотреба с труда ни като стажант?

Мерките за защита от злоупотреба с труда на стажанта могат да бъдат предприети едва тогава, когато практиката е започнала. Ако имаш чувството, че те използват като евтина работна ръка, когато редовно трябва да работиш извънредно, не ти се дават свободни дни или по правило работиш през уикендите, тогава говори свободно за тези неуредици. В по-големите предприятия съветът на служителите е първото място, където можеш да говориш за подобни проблеми. Когато във фирмата няма подобна организация, тогава е добре да се обърнеш към ментора или началника си и да обсъдите ситуацията. Ако оплакването остане нечуто или бъде туширано с “това са особеностите на бранша”, то в такъв случай можеш да прекратиш практиката си предсрочно. Също така имаш правото и да отнесеш въпроса към съда. Трудовото законодателство в Германия позволява след приключването на практиката работодателят да бъде осъден да заплати възнаграждение, съответстващо на постоянна работна заплата. За тази цел обаче трябва да се докаже, че обучителният ефект от практиката във фирмата е бил поставен на заден план и стажантът е изпълнявал дейности, предназначени за нает на постоянна работа служител. Между другото, ако вече членуваш в синдикат, можеш да получиш защита на правата си.

praktikum

Превод: Веселина Димитрова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply