Богомил Георгиев, Фармация в Хайделберг (част 2)

Прочети първата част на статията тук.

Вторият семестър на следването на фармация в Хайделберг се различава по много параметри от първия. Изпитите са на половина като бройка и като цяло човек може да организира времето си много по-добре. Това обаче в никакъв случай не означава, че семестърът е лесен, даже обратното. 

През втория семестър има общо пет изпита. Първият от тях е базиран на практиката и лекциите по физика, които се провеждат по време на семестриалната ваканция през март. Материалът е обемен и включва всички класически области на физиката, но за сметка на това беше преподаден по много лек и разбираем начин чрез много експерименти, които онагледяваха теорията.

Вторият изпит е по физиология на патогенните организми и на организмите, произвеждащи лекарствени вещества. Името на лекцията казва почти всичко, но все пак за уточнение може да бъде споменато, че се учи систематиката на гореспоменатите микроорганизми и веществата, чрез които вредят, респективно помагат. Изпитът не е особено сложен, защото наистина се споменават само най-значимите неща и представлява по-скоро учене наизуст.

Следващия изпитът е по физико-химия. Той до голяма степен съдържа много на брой неща, които са учени в лекциите по химия или по физика, но комбинира двата предмета, което означава обемен материал и задачи от смесен тип, които изискват много стабилно разбиране на основите на двете природни науки. Физико-химията е и първият предмет от началото на следването, който води със себе си по-конкретни елементи, свързани със самата фармация. Това се дължи на факта, че този предмет е преходният към фармацевтичната технология, която се изучава в трети семестър.

И сега идва времето на тежката категория – двата изпита по органична химия. Органичната химия като предмет със своите единадесет учебни часа на седмица е основната пречка пред студентите по фармация във втори семестър. Полагането на изпитите е повратен момент и доведе до сериозно оредяване на редиците във  випуска ни. Материалът е невъобразимо обемен, а в същото време трябва да бъде разбран в най-малките детайли, за да очакваш позитивни резултати.  Хубавото е, че лекциите се записват и качват онлайн и ако си достатъчно организиран, винаги можеш да ги гледаш пак и да ги отработиш с учебниците.

Както вече споменах в статията си относно първи семестър, практиката е основна част от следването. Първата практиката от втория семестър е още в началото на семестъра и е по микробиология. Продължава една седмица, като през цялото време се наблюдават микроорганизми под микроскоп и се следи развитието им при различни условия. Това включва и сравнение на ефективността на различни антибиотици при различни концентрации срещу различни микроорганизми. Практиката е интересна, продължава една седмица и е от обяд до късна вечер.

По време на семестъра има и втора практика по микробиология, която е подобна на първата по продължителност и съдържание, но е повече ориентирана към фармацевтичната технологията и ограничаването на микробиологичната контаминация при производството на лекарства, както и провеждането на качествен контрол при вече готови медикаменти.

Най-тежка определено е практиката по количествено определянe на лекарствени, спомагателни и вредни вещества, която продължава четири до пет седмици. По време на тази практика се правят десет големи опита, които са придружени и от още по-големи протоколи за писанe. Хубавото е, че ако си сръчен, добре подготвен и организиран, може да си спестяваш до един час на ден в лабораторията, което ти дава и повече време да напишеш протоколите по-качествено и по този начин да си спестиш корекцията.

В заключение относно втория семестър фармация в Хайделберг мога да кажа, че от гледна точка на броя изпити не е толкова стресиращ колкото първия, но в никакъв случай не е за подценяване и изисква почти точно толкова усилия, колкото са нужни за взимането на десетте изпита от първия семестър.

Богомил Георгиев

 

0 Replies to “Богомил Георгиев, Фармация в Хайделберг (част 2)”

Leave a Reply