Fachhochschule – пътят към практическо образование

Освен университети в Германия и Австрия има втори „вид” висши училища – т.нар. Fachhochschulen*, Kunsthochschulen (училища за изкуства) и Musikhochschulen (музикални училища). Системата на този тип учебни заведения се основава както на практиката, така и на теорията, за разлика от университетите, където обучението е по-теоретично насочено.C

Fachhochschulе-тата предлагат основно специалности като инженерство, архитектура, бизнес, мениджмънт, медии, дизайн, компютърни науки.

Какви са предимствата и недостатъците на Fachhochschule-тата?

  • AКакто вече отбелязахме, практиката е основен приоритет в тези училища. Тоест за дисциплини, които изискват практическо прилагане на знанията (например строително инженерство или графичен дизайн), се оказва по-удачно следването в такъв тип училище.
  • При задължителната практика по време на следването си, студентът създава много нови контакти с фирми в бранша. Това, от своя страна, се отразява положително при търсенето на работа.
  • В университета студентът трябва да разчита на собствената си инициатива – той/тя сам/а трябва да съставя програмата си за семестъра. В Fachhochschule-то това липсва. Учебният план се подготвя от самото училище. Доколко това може да се приеме за предимство, зависи от самия студент. За тези, които не умеят да организират времето си, това е доста добра възможност.
  • BПовечето Fachhochschule-та са частни, което означава, че таксите за обучение са в пъти по-високи в сравнение с тези на държавните университети.
  • Води се, че дипломата за завършено образование в университет изглежда много по-„престижно” пред потенциалния работодател, отколкото тази от Fachhochschule. Въпреки това този факт се отрича доста. Практическите умения, както и личните качества са високо ценени, така че шансовете за намиране на работа не се определят единствено от самата диплома.

Изправяйки се пред дилемата „университет или Fachhochschule?”, всеки е добре да си зададе въпроса „Какво очаквам от следването си?”. Препоръчвам да пробваш с brainstorming. Допитай се до учащи и премисли възможностите си.

*Понятието Hochschule се отнася до всички висши учебни заведения. Fachhochschule представлява нещо като нашенските „техникуми”, с разликата, че се получава диплома за бакалавър/магистър. На английски се наричат University of Applied Sciences.

Полезни връзки:
Фейсбук група за помощ при кандидатстване: http://on.fb.me/1Em4fbz
Списък на всички Fachhochschule-та в Германия: http://bit.ly/1Awja48
Списък на всички Musikhochschule-та в Германия: http://bit.ly/1zAJSTE
Списък на всички Kunsthochschule-та в Германия: http://bit.ly/173IqCu
Информационен портал за Fachhochschule-та в Германия: http://www.fachhochschule.de/
Информационен портал за Fachhochschule-та в Австрия: http://www.fachhochschulen.at/

Ани

Leave a Reply