Заслужава ли си да кандидатствам за стипендия?

1dcbcc7За разлика от BAföG или студентските кредити стипендиите имат значителното предимство, че не трябва да се връща обратно стойността им или част от нея. Най-просто казано, когато говорим за стипендия, става въпрос за академично подпомагане на отличаващи се студенти. В този дух на мисли е разбираемо, че именно добрите оценки в училище или по време на следването, както и научно-изследователската дейност са основните критерии при подбор на стипендианти. Но кандидатите биват държани изкъсо и в социално, и личностно отношение. Звучи стресиращо – и всъщност такова и изглежда в очите на повечето хора. Студентите в Германия оценяват шансовете си да се класират за обявените стипендиантски програми доста скептично.

Кой помага? Къде човек има някакви шансове?

Всичко, свързано с разпределението на стипендии, е в ръцете на Федералното министерство на образованието и научноизследователската дейност (Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF), което всяка година отпуска финансови средства в размер на милиони за съответните програми и инструменти за подпомагане. Освен това са намесени и голям брой фондации, както и самите висши учебни заведения. Именно посредством ВУЗ-овете студентите могат да кандидатстват за въведената през 2009 г. стипендия “Deutschland-Stipendium”. Успоредно с тях отговорни за излъчването на стипендианти се оказват и различни изследователски институти, развиващи се извън академичния живот. Такива са например Max-Planck-Gesellschaft, Frauenhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft. А да не говорим, че частни лица и предприятия също се включват в отпускането на стипендии.

Плановете за бъдещето трябва да се вписват в стипендиантската програма

Да оставим настрана въпроса относно правото на спонсорите да подбират стипендиантите си според натурата Studiumsbschlussим или съвместимостта им с програмата. Факт е обаче: политически ангажирани или религиозно обвързани институции като близката на Социалдемократичната партия на Германия /SPD/ фондация Friedrich-Ebert-Stiftung, обвързаната с Християнодемократичния съюз на Германия /CDU/ фондация Konrad-Adenauer-Stiftung, както и католическият Casanuswerk поставят някои отличителни критерии за подбор. Изборът на стипендианти при тях се основава на доказаната „Вярност към идеологията“, като по отношение на разпределението на субсидиите особено значение придобиват всякакви партийни книги, религиозната принадлежност и социалната активност на кандидатите. Сещаме се за старата поговорка: „Чийто хляб ядеш, неговата песен ще пееш“, много точно си намира мястото в тук. Противно на това Deutschland-Stipendium, политически и религиозно необвързана, отдава значение в общия случай на постиженията и професионалните перспективи на кандидатите. Или това по наше скромно мнение е по-правилната отправна точка!

Жестоката истина обаче е, че не всички са достатъчно добри

Стипендиите се оказват едно предимство, от което не всички успяват да се възползват, както показват и резултатите. Така например Deutschland-Stipendium се отпуска на фиксираните максимално 2% от следващите в Германия.

Процедурата за кандидатстване: Поемете си дълбоко дъх и дано имате здрави нерви

Който се е устремил към получаване на стипендия, трябва да знае, че няма особено лек път пред себе си.15468283-cv-curriculum-vitae-concetto-di-tag-cloud-parola-su-sfondo-bianco Паралелно с вече посочените критерии – постижения в образованието и добри позиции по отношение на политика и вероизповедание – има и голям брой формални изисквания, с които ще се сблъскате:

  • мотивационно писмо и подбуди за кандидатстване;
  • свидетелства от училище или университет;
  • диплома за средно образование или академична справка от университета за положени изпити, оценки и т.н.;
  • автобиография;

Ето и няколко съвета във връзка с мотивационното писмо

От мотивационното писмо трябва недвусмислено да стане ясно и разбираемо защо се отправя кандидатурата именно към инстиуцията Х. На първо място от голямо значение за съдържанието на писмото в тази посока е изложението на бъдещите цели и преследваните ценности на спонсора в съпоставка с личните такива. Има ли съвпадение? Друг съществен елемент са плановете за инвестиране на получените финансови средства /за ежедневно потребление, за научни изследвания и т.н./. Освен това нахвърлете с няколко думи какви са професионалните ви стремежи. За предпочитане е да се придържате към строг, неутрален стил на писане, но на моменти може и да включите някои по-емоционални елементи.

След като сте готови с формалностите, идва ред на комисията, чиито членове ще дадат мнение по документите ви и ще обособят кръга на успешно преминалите началния етап ентусиасти. При одобрение идва ред на следващите стъпки. Те са насочени на първо място към лично запознаване с кандидата с цел по-задълбочена преценка за него и готовността му да продължи да реализира добри постижения. Възможно е процедурата от тук нататък да протече по следния начин или комбинация от начини:

  • събеседване;
  • семинар през уикенда;
  • индивидуално или групово интервю;
  • доклади или презентации;
  • разработки или писмени изпити;

Превод: Гинка Бояджиева

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Вижте още: Стипендии – за почти всички! и  Стипендията, с която ще преоткриеш себе си

Leave a Reply