Уволниха ме: Какво да правя?

firedЗа щастие студентската заетост също подлежи на законово регулиране, което се отнася най-вече за защитата от уволнение. Всичко свързано с това по принцип се намира в трудовия договор, който се подписва при постъпване на работа. Прието е, че защитата от уволнение в смисъла на закона за защита срещу уволнение (Kündigungsschutzgesetzes – KSchG) важи за студентите (които в повечето случаи помагат за няколко часа на седмица) или работниците на непълно работно време чак тогава, когато са работили най-малко 6 месеца без прекъсване в дадена фирма. През пробния период важат 7 дни предизвестие за уволнение, в първата работна година – 1 месец, а от втората година стават 2 месеца.

Решаваща е големината на предприятието

 При работни отношения, които са започнали на 1 януари 2004 или по-късно, важи законът за защита от уволнение само в предприятия, които имат повече от 10 заети служителя. Като пълен работен служител се счита човек, който работи повече от 30 часа седмично в предприятието. До най-много 20 работни часа седмично служителят се счита като половин работник. Стажантите също не се броят като пълни служители.

 Оплакване срещу уволнение

 Ако човек иска да се оплаче срещу уволнение, трябва да има предвид 3-седмичния срок. Който мисли, че уволнението му е несправедливо или е злоупотребено с него, трябва да заведе дело в срок от 3 седмици пред работния съд (Arbeitsgericht). Служителят трябва да подаде молба, в която иска работният съд да постанови, че трудовите оношения не се прекратяват, защото уволнението еurteil-gericht несправедливо (или заради друга причина). Това разбира се, трябва да бъде доказано с факти. Шансът да бъде доказана невалидността на дадено уволнение е особено голям, когато имате чувството, че сте уволнени например заради бременност, увреждане или по време на служба в чужбина. Въпреки това едно дело се препоръчва  предимно, когато имате правна застраховка.

 Ако не сте имали възможност да подадете оплакване до съда в 3-седмичния период поради основателна причина, то съдът трябва да приеме закъснялото оплакване допълнително. Служителят трябва все пак да може да докаже причината за своето забавяне. Заболяване важи като оправдание, само ако прави едно навременно оплакване невъзможно. В случай, че способността за взимане на решения на служителя не е засегната, то той може да назначи свой роднина, познат или адвокат, които да повдигнат обвинението вместо него (трябва да бъде представено пълномощно). Служителят има две седмици на разположение, след като пречката е отстранена, за да подаде заявление за допускане на закъснялото оплакване до съда. Шест месеца след изтичането на пропуснатия срок правото на подаване на оплакване напълно бива изгубено.

Преводач: Леа Филипова
Оригиналната статия на немски можеш да прочетеш тук.

Прочети още за работа по време на следването тук

Leave a Reply