Стипендията на FAQ4UNI (с подкрепата на HЪSHOVE)

Stipendium Какво представлява стипендията?

Екипът на FAQ4UNI и организацията на българските студенти в Берлин и Бранденбург HЪSHOVE търсят кандидати за първата по рода си стипендия, която е съвместен проект на двете организации и българи, завършили в Германия. FAQ4UNI и HЪSHOVE играят ролята на посредници между млади български студенти, които имат нужда от финанскова подкрепа и менторски насоки, и вече завършили българи, които живеят в Германия и имат желание да помогнат на начитаещите студенти.

Стипендията се състои в еднократна финансова помощ в размер 500 евро и продължителна менторска подкрепа за поне шест месеца след получаване на финансовата помощ.

Изборът на стипендианти се извършва на база на долупосочените критерии и по преценка на завършилите българи, отпускащи помощта. След първи кръг (оценка на кандидатите според техните документи) и втори кръг (интервюта с кандидати) за стипендията ще бъдат избрани двама студента.

Как се кандидатства?

Ако си:

  • студент в първа или втора година на следването (включително току-що приети студенти, на които им предстои да започнат следването си през есента на 2014),
  • следващ или току-що приет в някое от висшите учебни заведения в Берлин и Бранденбург,
  • изпитващ финансови затруднения и
  • си доказал отлични академични успехи и социална активност,

ни изпрати:

  • таблична автобиография (до 2 стр.) на български, английски или немски,
  • мотивационно писмо (до 1 стр.) на български, английски или немски,
  • сканирана диплома за завършено средно образование (няма нужда да бъде превеждана или легализирана),
  • сканирана извадка на оценкитете ти, ако вече си студент (Leistungsübersicht),
  • копие на Immatrikulationsbescheinigung, Studentenausweis или друго доказателство, че си приет в университет (например писмо от университета),
  • и доказателство за ниски доходи на родителите ти (сканирано копие на документ за годишни доходи, който се вади от НАП, няма нужда да е преведен или легализиран)

на faq4uni.stipendiya@gmail.com. Краен срок за изпращане на горепосочените документи е 15 септември 2014. Интервютата на допуснатите до втори кръг кандидати ще се проведат през октомври 2014 в Берлин.


Самите FAQ4UNI и HЪSHOVE не предоставят стипендията, а играят роля на посредници между вече завършилите българи, живеещи в Германия и имащи желание да помогнат, и студентите, които ще кандидатстват за стипендията. Двете организации не отговарят за получаване или предаване на обявената сума за стипендията (500 евро).

FAQ4UNI и HЪSHOVE помагат на дарителите при рекламата и разпространяването на информация за стипендията сред повече български студенти.

FAQ4UNI и HЪSHOVE могат да ти помогнат, като отговорят на въпросите ти и препратят кандидатурата ти към дарителите. Пиши ни на faq4uni.stipendiya@gmail.com

Двете организации не решават еднолично кои кандидати ще бъдат избрани за стипендията и не са отговорни за приемане на недоволства и оплаквания.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

One Reply to “Стипендията на FAQ4UNI (с подкрепата на HЪSHOVE)”

Leave a Reply