Богомил Георгиев, Фармация в Хайделберг

10173220_10201172341064413_1569198166_nХайделберг – люлката на немския романтизъм. Град с население от около 150 000 човека, от които 40 000 са студенти. Петият по големина град в Баден-Вюртемберг и определено един от най-красивите. В Хайделберг се помещава най-старият университет в Германия – Рупрехт-Карлс, основан в далечната 1386 година. Застъпени са изключително много природните науки, правото и психологията. Медицината в Хайделберг се приема за една от най-добрите в Германия, а самият университет за трета поредна година е в топ 3 на университетите в бундесрепубликата.

Минимален бал и кандидатстване

Минималният бал се различава всяка година в зависимост от броя на кандидатстващите и оценките им. В последните години той варира между 1,9 и 2,2. От 2013/2014 година местата за прием наброяват 45, с пет повече спрямо предходните години. Университети като Хайделберг и Франкфурт имат специални изизскавия за кандидатстване – за Хайделберг например трябва да се попълни формуляр със срочните оценки от последните две години, както и да се заявят евентуални участия в проекти или стажове, свързани по някакъв начин с специалността. Тоест балът за прием в Хайделберг се формира от оценката от дипломата спрямо срочните оценки, спрямо участия в проекти в съотношение 5:4:1. Кандидатстването става през онлайн порталът на hochschulstart.de, но нотариално заверени копия на всички изисквани документи трябва да бъдат изпратени и по пощатата.

Описание на следването в Хайделберг

Специалността фармация се разделя на осем семестъра плюс една допълнителна практическа година.

Първите четири семестъра представляват Grundstudium (основно следване). Основното следване приключва с полагане на първите държавни изпити или засега, все още във сила, с успешно взимане на всички изпити от първите две години до края на четвърти семестър. По-време на ваканциите на основното следване трява успешно да бъде завършен и фамулатур. Това е работа по специалността осем седмци, от които минимум четири в обществена аптека. По време на грундщудиума се изучават сравнително подробно природните науки – химия, биология, математика и физика. Цялата тази теоритична част е придружена, разбира се, и от съответните практики (с изключение на математиката). Като цяло се трупат широки основни знания за това, което предстои.antibiotics

Следващите две години от следването се наричат Hauptstudium (главно следване). По време на тази част от следването акцентът пада върху предмети, които са по-тясно специализирани от изучаваните през първите две години. При хауптщудиума, както при грундщудиума, трябва да бъдат положени осем седмици труд. Вторите две години приключват с успешно полагане на вторите държавни изпити.

Последната година от следването е изцяло практическа. Първата половината трябва да бъде прекарана в обществена аптека, а другата полoвина може да бъде завъшена, в която и да е фармацевтична институция (например – в индустрията, в здравната каса и тн.) След края на практическата година идват и последните трети дърважни изпити. При успешното им полагане  официално настъпва краят на следването.

Възможности за работа

В случай, че човек успее да си вземе десетките изпити и най-после стане фармацевт, възможностите за работа са много на брой. Фармацевтите са едни от най-търсените и най-добре платените служители, като тази тенденция се засилва. За пример: минималната заплата в обществена аптека на току-що завършил фармацевт в Германия е между 3500 и 3800 евро. Освен обществената аптека други типични полета за реализация са:

  • Работа в клинична аптека
  • Работа във фармацевтичната индустрия
  • Работа в здравна каса
  • Работа като преподавател
  • Изследователска работа
  • Работа в областта на химичната индустрия

Богомил Георгиев

* При възникване на въпроси с удоволствие бих се опитал да отговоря. Фейсбук: BogomilSvetoslavGeorgiev. Администратор съм на групата „Българи в Хайделберг“, където мога да приема всеки желаещ и където човек може да задава въпроси относно Хайделберг на по голяма група от хора.

Leave a Reply