Информационен справочник за българите в Бавария

Представяме ви „Информационен справочник за българите в Бавария“ (Informationsbroschuere fuer Bulgaren in Bayern 2014*), съставен от г-жа Нина Каменова. Изданието е предназначено за българската общност в Бавария. Той съдържа пътеводител за новопристигнали българи, указания и подробна информация относно процедурите при търсене на работа и жилище, отговори на въпроси, свързани с немското образование, здравно и социално осигуряване, финансови въпроси и въпроси, касаещи семейството. Представени са и български организации, училища, църкви, фолклорни танцови групи, както и служби, в които се предлагат консултации на български език за имигранти в Бавария. Последната част от справочника е фирмен каталог, в който може да се намери българска фирма или специалист в почти всяка област.
* Ако .pdf документът не се отваря веднага, натиснете “сваляне”. Ако все пак не можете да го отворите или свалите, свържете се с нас на faq4uni (at) yahoo.com.
Важна забележка:
Издателят на тoзи справочник, г-жа Нина Каменова, не носи и не поема никаква отговорност за верността и изчерпателността на посочената по-долу информация.
Всички данни са без гаранция и предoставени доброволно и единствено от физически лица и институции за публикуване в справочника. В следствие на това oстава запазенo правото за промени и корекции на информацията относно лица, услуги, организации, клубове, инициативи и институции, посочени в справочника.
Справочникът е изработен  на 01.01.2014.
 
Copyright ©Nina Lazarova Kamenova
Авторски права
„Информационен справочник за българите в Бавария“ е със запазени авторски права в Германия и България. Единствен собственик на авторските права, както в Европейския съюз, така и извън него е госпожа Нина Каменова. Госпожа Нина Каменова единствена има правото да публикува § 12 UrhG u член 18 алинея 3 от 3акона за авторските права, разполага § 15 UrhG и член 18 алинея 1 от 3акона за авторските права, размножава §§ 16, 69c Nr. I UrhG и член 18 алинея 2, 4, 5, 7,8 от 3акона за авторските права, разпространиява §§ 17, 69 c Nr. 3 UrhG и член 18 алинея 2, 4, 5, 7, 8 от 3акона за авторските права, договаря и задължава в смисъла на изпълнение на граждански договор § 19 UrhG и Закона за задълженията и договорите, правата върху настоящата брошура.
Внимание: Всяко нарушение на горепосочените права води до правото на обезщетение на г-жа Нина Каменова, което може да има за последствие парична глоба.
Статус: 01.01.2014

Leave a Reply