Разлики между предметите в BWL и VWL

  VWL BWL
Mikroökonomie (Vertiefung) Да Не
Makroökonomie (Vertiefung) Да Не
Marketing (Vertiefung) Не Да
Management (Vertiefung) Не Да
Jura Не Да
Accounting Не Да
Produktion, Supply-Management Не Да
Ökonometrie (Vertiefeung) Да Не
Public Policy, Environmental Economics, Competition Economics, Auction Desing, Market Design, Behavioral Economics Да Не
Finance (Vertiefung), Human Resources Не Да
Regierung, Administration Да Не
Bankenwesen Да Да
Analysator (Märkte) Да Не
Analysator (Unternehmen) Не Да
Marketing, HR Не Да
Unternehmensberatung (Consulting) Да Да

0 Replies to “Разлики между предметите в BWL и VWL”

    1. Коректна е за Манхайм и Мюнхен, но естествено са възможни разлики според университетите. Официалните дефиниции на VWL и BWL обаче съвпадат много точно с таблицата и предметите в нея.

Leave a Reply