Разлики между техническа, икономическа и обща информатика

“Информатика от общ характер предоставя възможност за по-късно профилиране в желаната от студента посока. Първоначално се изучават фундаменталните математически и теоретични модули, необходими в по-късен етап от следването. В последствие студентът може да профилира в едно от многото мисловни подразделения на информатиката – например в посока техническа информатика (описана подробно по-долу), алгоритми и теоретична информатика, или защо не в посока мениджмънт и27098_9675_1298878542 управление на Ай-Ти проекти (т.нар. Projektmanagement). В едно следване на обща информатика се изисква и полагането на един или повече допълнителни предмета, т.нар. Nebenfach, които могат да бъдат и икономика, право, психология и други. Информатика с положени модули към Nebenfach може би се приближава донякъде до икономическата информатика, но в никакъв случай не покрива мащабите на изученото там.“

С друи думи – ако искате да работите някой ден в сферата на информационните технологии, но, бидейки свеж абитуриент, не знаете къде и какво конкретно, е може би добре да запишете Информатика. Едно по-късно профилиране е винаги възможно.

Какви са основните разлики между техническа, икономическа и обща Информатика?

В техническата информатика се изучава повече електротехника отколкото в общата информатика (където всъщност се учи електротехника само по избор и по изрично желание на студента). Също така се изучава Физика (в първите семестри), което е съществена разлика спрямо общата информатика.

Предметите от раздел техническа информатика на общата информатика са широко застъпени в следването на чиста техническа информатика. От първите семестри на следването в бакалавър обща информатика това включва например предмети като:

TI I: Grundlagen der Technischen Informatik

TI II: Rechnerarchitektur

TI III: Betriebs- und Kommunikationssysteme

В по-късен етап на бакалвър и със сигурност в мастър програмата се изучават предмети като:

Телематика: общ модул касаещ компютърни мрежи, маршрутизиране -routing-, протоколи и комуникационни слоеве и др.; много добър предмет вярно само с теоретично съдържание, но даващ ясна обща картина върху актуалното състояние на комуникационните технологии. Важен базов предмет от следването в магистър.

Мобилна комуникация (теоретични сведения за мобилните мрежи – компютърни, клетъчни, телефонни и др., както и начини на разпространение на мобилните сигнали, как са изградени Джи-Ес-Ем мрежите, видове сигнали според честотата, какво пречи на синалите да се разпространяват, кои фактори оказват влияние на безжичните мрежи и др.)

Микропроцесор-практикум: програмиране на микроконролер. Добра практика.

– различни семинари на теми свързани с по-горните три точки: избира се теоретична тема, разработва се и се презентира в семинара

480587_10200118845999430_644007466_n– различни софтуерни проекти, свързани с по-горните три точки: избира се тема и се разработва нещо по нея. Може да е дадена програмка, може да е дадена симулация на комуникационен процес (има специални софтуери, които симулират дадени мрежи; просто се надстройват с това, което студентът имплементира до получване на модел, който адекватно симулира комуникацията в реалната мрежа; пример за такъв софтуер: OmNET++); в посока “мобилна комуникация” може да се изследва бързодействието и качеството (‘performance evaluation”) на дадена технология, мрежови субстрат или виж безжична мрежа – например perfromance evaluation на HTTP или цялостно на WLAN, което става с изотвяне и осъществяване на някакъв вид benchmark, а след това и анализ на събраните данни от бенчмарка.

Икономическата информатика като цяло сблъсква студентът с повече чиста математика и имплементирането на примери от икомониката със средставата на информатиката. Занимава се с изучаването на информатика, приложима в съвременната икономика. Основно се набляга на практическата част от информатиката като писане на код и създаване на многообразен софтуер, но не липса и много абстрактна теория. Като цяло акцент бива поставен върху изцяло информатически предмети, които заемат повече от половината изучавани предмети.

Йосиф Харизанов

0 Replies to “Разлики между техническа, икономическа и обща информатика”

Leave a Reply