Ели Петрова, Икономика в Нюрнберг

Избрах икономика

Точно преди една година бях поставена пред най-важния, най-трудния и може би най-решаващия избор, свързан с образованието ми. Не е тайна за всеки, минал по този път, че изборът на специалност в университета е една нелека задача, предвид краткия ни житейски опит и сравнително неориентираните ни представи за това, как искаме да развием живота си от тук нататък. Изборът ми се усложни още повече от факта, че информацията, с която се бях сдобила за всяка една от предлаганите специалности, беше сравнително ограничена и някак си не можех да добия ясна представа към какво конкретно е насочен учебния процес и кое ще събуди интереса ми.

След кратко двоумене избрах икономиката. Бях много несигурна. Не знаех дали това е моето призвание. Не знаех дали ще ми носи удовлетворение. Знаех само, че отивам да уча в една от страните с най-развита икономика в Европа и именно това подсилваше желанието и амбицията ми да се развия в тази насока.

Сега, една година по-късно, мога със сигурност да кажа, че направих правилния избор за себе си. Икономиката обединява сфери като политика, психология, религия, математика, история. Всички те се крепят именно на нейните основи. Тя не е просто повърхностни теории и скучни сметки, а система от принципи, на които се базира огромна част от развитието на модерното общество. Изучавайки тези принципи и навлизайки в материята на науката, наивният ми възглед за устройството на света претърпя пълна метаморфоза. Започнах да чета, да се интересувам, да осъзнавам важността на това човек да е информиран и амбициран да опознае света, в който живее. Общоприето е възприятието, че икономиката е наука за оптимално използване на дадени ресурси, с цел производство на нови стоки и задоволяване на някакви потребности. Това сухо определение обаче трудно ще обобщи дълбочината и сложността на икономическата реалност. Тя е един логически анализ на стопанския организъм на обществото и въпреки на пръв поглед теоретичната си насоченост, голяма част от икономиката се основава на психологията на обществеността. Именно това я прави толкова интересна и увлекателна.

Leave a Reply