Евгений Димитров, Политология, Берлин

Специалността „Политически науки“ е сравнително популярна в Германия – все повече университети я предлагат за бакалавърска степен и все повече бъдещи студенти се насочват към нея. В Свободния университет в Берлин (Freie Universität Berlin), където аз я изучавам, специалността се радва на особена популярност – често се случва, когато попиташ някого, когото не познаваш, какво учи, той да ти отговори „Политически науки“ (на български по-удачен превод от немски би бил „Политология“, доколкото ми е известно на мен обаче – разлика няма). Именно Свободният университет в Берлин според повечето класации e едно от най-елитните висши учебни заведения в Германия за тази специалност. За бакалавърска степен тя може да се изучава само поединично, когато е главен (първи) предмет. Ако е втори предмет, може да се комбинира с много неща, като една от най-разпространените възможности е „Медийни науки“. За тези, на които им е първи предмет, остава утехата, че имат така наречените ABV-модули (allgemeine berufliche Vorbereitung). Тези модули предлагат изучаване на чужди езици, компютърни занятия и много други възможности. Освен това всеки студент има право на два affine module – модули, избрани от друга специалност, примерно философия или икономика.

Библиотеката за филология е сред най-известните в света

За самата специалност първото, което трябва да се спомене е, че е много разнообразна. Накратко политиката е действие, което цели създаването на правила и норми в и между групи от хора. От тази дефиниция се разбира колко обширна е науката за това действие. Изучава се философия – на първо място политическа, покрай нея и други направления – епистемология, онтология и т.н. Започва се с древногръцките автори, през Средновековието и до модерността. Следователно се изискват, а и се получават знания по история. Всъщност почти всяка една лекция или семинар са и с историческа насоченост. Освен философия поне през първите два семестъра активно се учи и социология (тук се включва и математическа част – през втория семестър например се изучава статистика). Освен това се учи политическа икономика, международни отношения и т.н. Много от семинарите се занимават и с феминизъм.

Няколко думи за колегите – и те като самата специалност са доста „цветни“, разнообразни. Има хора, които не знаят много какво правят в университета, избрали са тази специалност, защото е популярна, не много трудна и просто трябва да правят нещо. Има и хора, които живо се интересуват от случващото се по света и по начало са способни на адекватен и точен анализ на различни събития. Много от студентите са с интереси към философията, историята и т.н. Нацизмът и антисемитизмът, разбира се, са табу, но при „политолозите“ са още по-голямо табу – не, че е забранено да се говори за миналото на Германия, напротив, говори се, но винаги по един определен начин. Просто трябва да се внимава с тези теми. Голяма част от студентите по политически науки в Свободния университет в Берлин са с леви убеждения.

Специалността е благоприятна и за хора, които искат да работят по време на следването, понеже всеки студент сам изготвя програмата си като разполага с голяма свобода какво да запише и кога да го запише. Това е голямо предимство, тъй като всеки се насочва към даден семинар или лекция основно според интересите си и така мотивацията е по-голяма. Има, разбира се, и неща, които са задължителни – такава е например социологията.

Leave a Reply